Information till dig som är livsmedelsföretagare

Livsmedelsföretagare
– du är viktig!

Buffémat på flera fat på ett bord och en person håller i en tallrik med mat

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 800 livsmedels-anläggningar i Karlstads kommun. Det innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Det är en spännande och viktig uppgift!

Du vet säkert att du måste ha en bra lokal och goda arbetsrutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer kommer på besök har du chansen att visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Uppdaterad den