Invandring och integration

Tolkcentralen

Hos oss kan du beställa tolk och vi förmedlar även översättningsuppdrag.

Tolkcentralen förmedlar utbildade och testade kontakttolkar. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Värmland. Vi tillhör och samarbetar med TSR, Tolkservicerådet, för att kunna erbjuda service även när våra egna tolkar är upptagna. TSR är en branschorganisation för kommunala och offentliga tolkförmedlingar i Sverige.

Vi levererar tjänster till myndigheter och privat sektor. Företrädare för myndigheter har ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra, enligt förvaltningslagens § 13 om rätten till tolk.

Tolketik 

Tolken är en brobyggare mellan dig och din besökare och hjälper er båda så att ett samtal kan komma till stånd.

Våra tolkar är i alla sammanhang objektiva och opartiska. Tolken fungerar som en neutral förmedlare av samtalet i båda riktningarna. Tolken tolkar i jag-form.

Tystnadsplikt

Alla tolkar har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att tolken inte för vidare vad som sagts före, under eller i anslutning till ett uppdrag.

Våra tolkar är även uppmärksamma på att inte olika jävsituationer uppstår.

På Tolkcentralen arbetar 4 heltidsanställda tolkförmedlare och en verksamhetssamordnare. Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tolkcentralens verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enlig FR 2000.

Intresserad av att jobba som tolk?

Välkommen med en intresseanmälan via e-post: tolkcentralen@karlstad.se

Beställning av tolk

Dygnet runt, tel: 054-540 52 99.
E-post:  tolkcentralen@karlstad.se.

Boka tolk via webben?

Kontakta oss på 054-540 52 99 för att aktivera er inloggning samt få mer information.

Det går naturligtvis fortfarande att boka tolk via telefonnummer 054-540 52 99, eller via mejl till tolkcentralen@karlstad.se

Kontakt
Besöksadress: Kungsgatan 16.
Postadress: Karlstads Tolkcentral, 651 84 Karlstad.
Verksamhetssamordnare: Camilla Vallhagen, tel: 054-540 51 16, 054- 540 53 00.

E-post: camilla.vallhagen@karlstad.se

Uppdaterad den