Mötesplatser

Parklekar

Barn som leker i en bygglek.

Parklekar är lekplatser där det finns pedagogiskt utbildad personal. I Karlstad har vi tre parklekar, de finns på Kronoparken, Rud och Våxnäs.

Leken i centrum

Leken står i centrum för verksamheten på parklekarna  både för små och stora.  Några av parklekarna har även djur.

Uppdaterad den