Gymnasieskola

Gymnasiebiljett för buss och tåg

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiebiljett (tidigare gymnasiekort) för buss och tåg som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till gymnasiebiljett till och med vårterminen året du fyller 20 år. 

Du ska vara folkbokförd i Karlstads kommun och bosatt utanför den gräns som gäller för respektive gymnasieskola. Länkarna här nedanför leder till kartor som visar gränserna för respektive skola.

Du behöver göra en ansökan om gymnasiebiljett varje år men bara en gång om året. Ansökan för gymnasiebiljett öppnar den 1 augusti. Gymnasiebiljetten gäller från och med den 15 augusti.

Gränser för kommunala gymnasieskolor

Karta med gräns för Nobelgymnasiet.

Karta med gräns för Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Karta med gräns för Tingvallagymnasiet.

Gränser för fristående gymnasieskolor

Karta med gräns för NTI-gymnasiet, Fria läroverken, Karlstads Praktiska Gymnasium.

Karta med gräns för Klara gymnasium.

Karta med gräns för Thorén Business School.

Karta med gräns för Realgymnasiet

Karlstads Globala gymnasium

För Lillerudsgymnasiet gäller särskilda regler, hör av dig till kontaktcenter vid frågor.

Ansök om gymnasiekort

Gymnasiebiljetten omfattar olika resvägar

Beroende på var du bor gäller gymnasiebiljetten på olika sträckor.

På Värmlandstrafiks webbplats kan du läsa om vad som gäller för just din gymnasiebiljett.

Reseersättning i särskilda fall

Saknas det möjlighet till kollektivtrafik mellan din bostad och din skola, och den närmaste hållplatsen för kollektivtrafik är längre bort än sex kilometer, kan du få ersättning.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Om du har växelvis boende har du rätt till gymnasiebiljett endast från den adress i Karlstads kommun där du är folkbokförd.

Stulen eller borttappad gymnasiebiljett

Om du som bor i Karlstad tappar bort din gymnasiebiljett eller om det blir stulet ska du ta kontakt med Kontaktcenter. Har du en annan hemkommun tar du kontakt med den kommunen för att få ditt kort spärrat, och för att beställa ett nytt kort.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska biljetten inaktiveras genom att ta kontakt med Kontaktcenter eller via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av gymnasiebiljetten". 

Här inaktiverar du ditt gymnasiekort med en e-tjänst.

Byta från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digital biljett kan du göra det via e-tjänsten. Byte kan göras max en gång per läsår.

Här anmäler du att du vill byta till digital gymnasiebiljett

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Uppdaterad den