Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kompetensförsörjning

Karlstads kommun kan stödja dig som behöver hitta rätt kompetens genom att skapa kontakter med olika utbildningsaktörer. Vi kartlägger de kompetensbehov som finns och du får gärna kontakta oss om du har funderingar eller idéer kring kompetensförsörjning.

I dag är bristen på rätt kompetens påtaglig i flera branscher och många företag hämmas av att de inte får tag på den specifika kompetens de behöver. Tillsammans med de olika branscherna i kommunen kartlägger vi de kompetensbehov som finns. Vi kan vara en länk mellan företagen och olika utbildningsaktörer för att skapa bättre matchningar.

Dialog om kompetensbehov

I Karlstad finns en rad olika yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå. Dessutom har vi flera utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH) som är framtagna i direkt samverkan med branscher och företag.

I dialog med dig som företagare kan olika utbildningar formas för att på ett bra sätt matcha dina behov och bidra till er framtida kompetensförsörjning. Detta gäller oavsett om det är på gymnasial- eller YH-nivå.

Hör gärna av dig till oss för en dialog om ditt företags kompetensbehov.

Kontakta oss

Har du funderingar eller idéer kring kompetensförsörjning? Välkommen att kontakta vår kompetensmäklare Josephine Schapiro.

Josephine Schapiro

Kompetensmäklare

Sidan uppdaterad: 2024-03-04

Hittade du det du sökte på sidan?