Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Extra resurs i samarbete med daglig verksamhet

Genom ett samarbete med daglig verksamhet kan ert företag kostnadsfritt få förstärkning. Samtidigt gör ni en viktig insats för andra människor. Vi samarbetar med allt från myndigheter till detaljhandel.

I den så kallade dagliga verksamheten erbjuds personer med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning utifrån personens intresse och förmåga. Vi matchar ditt företag med en person som har intresse och förmåga till uppgifterna som ni har att erbjuda. Samarbetet startar med en prövotid och pågår så länge personen och ni har behov.

Ni får en extra resurs på er arbetsplats och ger samtidigt en hjälpande hand.

Samarbetet är kostnadsfritt

Samarbetet är kostnadsfritt för ditt företag. Ditt företag står endast för eventuella arbetskläder. En person i arbetsgruppen bör vara handledare.

Anmäl ditt intresse - utan skyldighet att ta emot någon

Anmäl ditt intresse och du blir kontaktad så snart som möjligt. Att anmäla sitt intresse medför inga skyldigheter. Ditt företag kan alltid tacka nej om ni blir erbjudna en person.

Mejla nedanstående uppgifter till Annika Hult (annika.hult@karlstad.se) eller Liselotte Larsson (liselott.larsson@karlstad.se) som är verksamhetssamordnare på daglig verksamhet.

  • Namn
  • Telefon
  • E-post
  • Företag

Du kan också kontakta verksamhetssamordnarna om du vill veta mer om uppdraget och daglig verksamhet. Det är vi som blir ditt företags närmaste kontakt vid ett samarbete.

Annika Hult, 054-540 55 32
Liselotte Larsson, 054-540 56 05

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida