Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Krisberedskap hos näringslivet

Med en god planering ökar möjligheten att ditt företag både kan klara er verksamhet under en kris och att ni kan bidra till att samhället fortsätter fungera.

Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering. Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler planerar stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar sina förbundskommuners arbete med krisberedskap. De beskriver vad företag kan göra och ger tips om stöd ni kan använda i planeringen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida