Yrkeshögskolan i Karlstad

Diagnostekniker inom motorbranschen, 1.5 år

Vill du vidareutbilda dig inom fordonsteknik? Den här utbildningen ger dig en snabb och säker väg till kvalificerade jobb inom bilelektronik. Genom både teori och praktik får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen.

Studerande felsöker bilmotor med hjälp av en dator

Diagnosteknikerutbildningen ger dig goda kunskaper för att arbeta med både diagnostik och arbetsledning. Genom både teoretisk och praktisk undervisning får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen. Kunskaperna använder du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under din LIA (Lärande i arbete).

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen under våren 2017. Ubildningen fick högsta betyg, vilket innebär att den uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. 

Se bil och kund som en helhet

Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den snabba elektroniska utvecklingen inom bilbranschen. Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kundrelationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som en helhet.

Studerande i utbildningens kundmottagning

Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.

Modern teknik används på utbildningen. Läs mer i NWT och VF om när vi fick vår senaste bil med tillhörande moderna utrustning.

En fjärdedel av utbildningen sker på företag

Utbildningen sker i nära samarbete med bilbranschen och cirka en fjärdedel av utbildningen sker ute på företag. Du som söker får en kvalificerad högteknologisk utbildning på 60 veckor som på ett företag skulle ta många år. Efter genomgången utbildning kan du bli till exempel diagnostekniker, servicerådgivare, tekniker eller kundmottagare.

Företag i ledningsgruppen

Det företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar utbildningen är: Lecab Bil AB Personbil, Helmia Bil AB, Svema Bil, Wafab Bil, Toyota Motortrend AB, Värmlandsmotor, Lecab lastbil och Veho bil.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarandeLäs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

  • Komfort- och säkerhetssystem 1a, 200 p
  • Fordonsteknik – introduktion, 200 p
  • Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300p

alternativt

  • Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik
  • Fordonsteknik grundkurs
  • Personbilsservice eller Tunga fordon

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot max 18 studerande på utbildningen.

Ansökan

Ansökan stängd.

Se till att du har dina betyg och eventuella intyg inskannade så att du kan ladda upp dem i ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel GymnasieexamenVi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat. 

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Magnus Dieserud
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 15 01
E-post: magnus.dieserud@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den