Vårdadministratör

Examensarbeten

vårdadministratör

I årskurs två gör de studerande ett självständigt examensarbete. Målet med kursen är att utveckla de studerandes förmåga att samla, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt inom yrkesområdet.  

Examensarbeten 

YhVA17 - 2019

Arbetsväxling- optimera vården genom att involvera vårdadministratörerna mer
Att ha Aspergers syndrom och arbeta som vårdadministratör
BEON – har det påverkat vårdadministratörerna
Bristande dokumentation inom vården – Vanligt eller inte 
Diktering och journalföring bland läkare och andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård 
Dystymi – högfungerande depression 
En jämförande studie mellan platsbundna yrkeshögskoleutbildningar till vårdadministratör-medicinsk sekreterare i Sverige 
Från skrivbiträde till vårdadministratör 
Hur man förebygger belastningsskador vid stillasittande arbete 
Hur påverkas arbetsprestationen av att dela kontor 
Hälsofrämjande arbete inom Region Värmland 
Introduktionens betydelse för nyanställda 
Jämförelse av distansutbildning kontra platsbunden utbildning
Jämförelse mellan sjuksköterskors och vårdadministratörers löner över tid
Kvalitetsgranskning av språket i patientjournalen
Lean i Region Värmland
Sömnstörningar och dess samband med kognitiva nedsättningar, arbetsprestation och utbrändhet
Upplever nuvarande vårdadministratörer att de saknat någonting i sin utbildning
Vårdadministratörens känsla av tillhörighet
Vårdadministratörens placering i förhållande till verksamheten
Vårdadministratör-Helsesekretær - En jämförelse mella Sverige och Norge 
 
 

YhVA16 - 2018

Belastningsbesvär hos vårdadministratörer
Dikteringens effekter på vårdadministratörer
Fysisk aktivitet för att motverka ohälsa
Ger vårdadministratörsutbildningen det vi behöver?
Hospitering – Att arbeta over gränserna
Hot – vårdadministratörers upplevelser
Kan nattarbete leda till bättre effektivitet och mindre stress?
Karriärutveckling för vårdadministratörer
Kompetensöverföring och bevarande av kunskap
Pandemi – en ständig följeslagare
Psykosocial arbetsmiljö – och hur vi påverkas av den
Psykosocial arbetsmiljö – Avgörande faktorer för en fungerande arbetsgrupp
Röststyrd diktering
Språk och enhetlighet i patientjournalen
Stress – vad är det, hur påverkar det oss och kan vi motverka det?
Vårdadministratörens roll inom standardiserade vårdförlopp

  

YhVA15 - 2017

Arbetsväxling – vad anser personalen?
Att arbeta hemifrån som vårdadministratör
Att arbeta på distans som vårdadministratör
Bemötande av hbtq-personer inom vården 
Det har jag inte hört förut
En jämförelse av språket i journaldokumentation mellan yrkesgrupper
Från skolbänk till arbetsplats – Räcker utbildningen till
Fysiska effekter av ett stillasittande yrke 
Hur gruppstorlek påverkar gruppens prestation
Hur säkra är vårdadministratörerna i sin yrkesroll inom ämnet diagnosklassificering
Hur vill man bli bemött inom vården som närstående
Hyrläkares påverkan på vårdadministratörernas arbete
Internkommunikation inom Landstinget i Värmland
Journalen via nätet - har det förändrat vårdadministratörernas arbete 
Journalen via nätet
Läkare och vårdadministratörer – ett samarbete i utveckling
Öppenpsykiatrins vårdadministratörer 
Praktiken i fokus
Sekreterare eller administratör
Sex timmars arbetsdag

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den