Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

ÅVC Våxnäs
I Karlstads kommun finns det sex återvinningscentraler: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse, Vålberg och Molkom.

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. 

Uppdaterad den