Näringslivet i Karlstad

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Karlstad. Rådet består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Näringslivsrådet är ett sätt för oss i kommunen att få veta företagarnas perspektiv. Ledamöterna får säga sin mening och tycka till i frågor som rör tillväxt. Rådet är en remissinstans under kommunstyrelsen.

Ledamöter

Kommunalrådet Alexander Torin (M) är ordförande och Anders Tallgren (S) är vice ordförande. Näringslivschef Märet Engström och näringslivsstrateg Marianne Andersson sitter även med i rådet.

     
Alexander
Torin (M)
  Anders
Tallgren (S)
  Märet
Engström
 


Marianne
Andersson

Här är Karlstadsföretagarna som representerar näringslivsrådet:

Anna Olsson, Postiljohan

Kontakt: anna@postiljohan.se

Anna driver tillsammans med sin man Johan företaget Postiljohan som omfattar cykelbud, post, cykeltaxi och cykelbuss. Bolaget har funnits i drygt 20 år och allt levereras uteslutande med cykel eller elfordon, och det gröna tänket finns alltid med i allt som görs. Anna jobbar gärna med organisationsutveckling, näringslivsfrågor och drivs av att kunna motivera andra att prestera sitt allra bästa.

- Att få vara ledamot i näringslivsrådet tycker jag är mycket hedrande och hoppas kunna bistå med kunskap och erfarenheter som gynnar det lokala näringslivet, säger Anna.

Läs en kortare intervju med Anna

 

 

Ola Brundin, Pöyry

Kontakt: ola.brundin@poyry.com

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som erbjuder tjänster inom kraftproduktion, transmission & distribution,  skogsindustri,  bioraffinering & kemi, gruv & metall, samt infra, vatten och miljö. Pöyry levererar smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna.

Ola har varit aktiv i olika positioner inom skogsindustribranschen de senaste 25 åren. Idag är Ola ansvarig för Pöyrys kontor i Karlstad med ca 60 konsulet anställda. Pöyry består av omkring 5 500 experter i 40 länder på 120 kontor.

 Läs en kortare intervju med Ola

 

Helena Andersson, Good Morning Hotels

Kontakt:helena.andersson@gmorninghotels.se

Helena är från början utbildad sekreterare, men hamnade inom restaurangbranschen 1989. Hon skulle jobba en säsong i Sälenfjällen, men blev kvar i åtta år. 

- Jag har snart varit 30 år i hotell- och restaurangbranschen och då 20 år på hotellet i Karlstad, men med olika ägarskap vilket i sig har varit en utmaning, säger Helena.

Helena är också ordförande i Hotellgruppen i Karlstad samt ledamot i Visit Karlstad Member

Läs en kortare intervju med Helena

 

Åsa Maspers, Sogeti

Kontakt: asa.maspers@sogeti.se

Åsa har varit aktiv i IT-branschen sedan 1987 och är nu konsultchef och rekryteringsansvarig på Sogeti i Karlstad, ett IT-konsultföretag med ett 50-tal anställda i Karlstad, 1150 i Sverige och 25 000 i världen.

- Kommun och näringsliv måste dra åt samma håll och det är viktigt att vi inom näringslivet känner oss delaktiga i kommunens utveckling, att det finns en samverkan, dialog, förtroende, säger Åsa.

Läs en kortare intervju med Åsa

 

Johan Rydberg, jordbruk och svinproduktion

Kontakt: johanrydberg@icloud.com

Johan driver ett lantbruksföretag vars verksamhet i huvudsak består av smågrisproduktion, växtodling och skog.

Han sitter även med i LRF Värmlands regionstyrelse och har varit vice ordförande sedan cirka ett år tillbaka.  Där engagerar han sig i frågor rörande äganderätten, företagarvillkor. intrångsfrågor med mera. 

Läs en kortare intervju med Johan

 

 Claes Thimar, Thimar Form

Kontakt: claes@thimarform.se

Claes driver möbelbutiken och inredningsbyrån Thimar Form tillsammans med sin fru Viktoria. Företaget säljer inredning till både privata samt offentliga kunder. Bolaget har funnits i drygt 4 år med sin verksamhet placerad i centrala Karlstad.

- Vi måste våga tänka utanför den berömda lådan för att både växa som stad men även göra den mer attraktiv att både bo, leva och starta flera verksamheter i. Som ledamot hoppas jag komma  med ny och positiv energi. Få en närmare insikt och förståelse i hur man kan krympa avståendet i beslut mellan företagare och kommunen.

Läs en kortare intervju med Claes

 

Tomas Karlsson, EY

Kontakt: tomas.karlsson.karlstad@se.ey.com

Tomas har över 20 års erfarenhet inom revision och rådgivning och jobbar sen 11 år tillbaka som kontorschef för EY i Karlstad som har närmare 60 st medarbetare. EY är ett globalt revisions och rådgivningsföretag med över 250 000 anställda runt om i världen.

- Det känns spännande att få vara en del i näringslivsrådet och få chansen att bidra utifrån de erfarenheter jag har av näringsliv och företagande.

Läs en kortare intervju med Tomas

Uppdaterad den