Tillstånd, regler och tillsyn

Avfall och återvinning

Vilka regler om återvinning, avfall och farligt avfall gäller för dig som har en verksamhet? 

I verksamheter uppstår ofta både hushållsavfall och olika typer av verksamhetsavfall. Hushållsavfallet får bara hämtas av Karlstads Energi. Verksamheter får bara lämna förpackningsmaterial etcetera på Djupdalen. De övriga återvinningscentralerna och återvinningsstationerna är till för privata hushåll. 

Om Djupdalen på Karlstads Energis webbplats

 

 

Uppdaterad den