Tillstånd, regler och tillsyn

Avfall och återvinning

Vilka regler om återvinning och avfall gäller för dig som har en verksamhet eller ett företag? Här finns den information du kan behöva.

Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfallet får bara hämtas av Karlstads Energi. Företag får bara lämna verksamhetsavfall på Djupdalen.

Är du restaurangägare? 

Visste du att återvinningsstationer är till för privatpersoner, inte för dig som har en restaurangverksamhet? Om du dumpar avfall på en återvinningsstation kan du få böter. Läs igenom det här informationsbladet som handlar om hur du ska göra för att undvika det. 

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper där en del avfallsslag kan gå in i varandra.

Olika typer av verksamhetsavfall

  • Avfall med producentansvar
  • Avfall till materialåtervinning
  • Farligt avfall
  • Brännbart avfall
  • Avfall till deponi
  • Organiskt avfall

Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt. Karlstads kommuns mål är att den totala mängden avfall ska minska samt att den återvinningsbara delen av avfallet ska öka.

Informationsblad om att börja källsortera

Avfall till soptippen

För det avfall som inte kan återvinnas och behöver köras till deponi (soptipp) finns krav på att avfallet ska karakteriseras (definieras vad det är för avfall). Den blankett för avfallsdeklaration som används vid deponin på Djupdalen finns att hämta här.

Informationsblad om avfall för företag

Transport av avfall

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd. Detta gäller både avfall och farligt avfall. Avfall från din egen verksamhet får du själv transportera om det rör sig om mindre mängder, annars krävs anmälan till Länsstyrelsen. Egen transport av mindre mängder farligt avfall ska också anmälas till Länsstyrelsen. Anmälan gör du hos Länsstyrelsen via deras e-tjänst.

Länsstyrelserna har en tjänst där man hittar företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.  Tjänsten hittar du här: kontrollera avfallstransportörer.

Informationsblad om farligt avfall för företag

Lagring av avfall

Om du vill lagra avfall eller farligt avfall (som en del av att samla in det) måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Här avses ej deponering.

Blankett för anmälan om lagring av avfall

Behandling av avfall

Om du vill behandla avfall (på annat sätt än endast lagring innan annat omhändertagande), måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Blankett för anmälan om behandling av avfall

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den