Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Trafik och resor

Karta och information om vägarbeten, trafikstörningar och byggnationer

I den här kartan kan du se aktuella vägarbeten, avstängningar och var framkomligheten är begränsad på grund av byggnation. Om du klickar på den röda bollen så kan du se hur länge byggnationen eller störningen pågår. I listan längs ned på sidan har vi lite mer information om några av de byggnationer och renoveringar som Karlstads kommun har igång.

I takt med att vår stad växer så kan det ibland vara lite krångligt att ta sig fram. Med den här kartan vill vi visa var vi har pågående vägarbeten så att du kan hitta din bästa resväg. I störningskartan hittar du de arbeten som är igång på kommunens vägar. Arbeten som rör Trafikverkets vägar hittar du på deras webb. Om du har svårigheter att ta del av informationen i kartan så kan du använda länkarna under rubriken "störningar i tabellformat". Då kan du få informationen i kartan i tabellform. 

Samhällsutvecklingsprojekt och större byggprojekt

På vår webb Karlstad växer kan du läsa mer om de olika samhällsutvecklingsprojekt som är på gång i kommunen. Här kan du läsa om planerna för framtidens Karlstad redan när de är på idéstadiet.

Här kommer du till webbsidan Karlstad Växer

Störningar i tabellformat

Om du har svårigheter att ta del av informationen i kartan eller vill använda en skärmläsare så kan du använda dig av länkarna nedan för att komma till störningarna i ett specifikt område i tabellformat. Vi har delat upp Karlstad i olika områden, centrala, västra, södra, östra och tätorterna. För att komma till samtliga störningar i respektive område så trycker du på länkarna nedan. Om tabellen är tom finns ingen störning i det området.

Kommunens renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Många av de vägarbeten eller renoveringar som man ser är det privata fastighetsägare eller privata exploatörer som utför. Men kommunen står också bakom ett flertal arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och upprustning av offentliga lokaler. I listan nedan hittar du en förteckning av några av våra upprustningar, renoveringar och mindre arbeten. Klicka på rubriken för att läsa mer om arbetet.

Uppdaterad den