Boka och hyra lokal

Föreningar och privatpersoner kan hyra kommunala lokaler

Både föreningar och privatpersoner kan hyra kommunens lokaler för träning, cuper, kulturarrangemang, högtid eller konferens. Stödberättigade föreningar får hyra till en lägre taxa. I viss mån kan även företag och andra organisationer boka.

Har du några frågor eller synpunkter kring kommunens lokaler så är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan kontakta oss på telefonnummer 054-540 00 00, kl. 08.00 – 16.00 eller e-post teknikochfastighetsförvaltningen@karlstad.se

Felanmälan

Du som är hyresgäst i kommunens lokaler är skyldig att anmäla skador, fel och brister. Vid akuta fall som innebär risk för person- eller egendomsskada ska du ringa 054-540 65 70 dygnet runt.

Här anmäler du fel i kommunens lokaler 

Uppdaterad den