Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Brand och säkerhet

Fastighetsägaren tillsammans med den som hyr eller lånar en lokal ansvarar för brandskyddet på platsen. Karlstads kommun anordnar därför utbildning om brand och säkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.

Säkerhetsansvarig

Det är ett krav att stödberättigade föreningar som har sin verksamhet i kommunens lokaler har minst en utsedd säkerhetsansvarig. Det är obligatoriskt att dessa genomgår utbildning i brand och säkerhet. Utsedd person ska vart tredje år på nytt genomgå utbildningen för att kvarstå som säkerhetsansvarig.

Om föreningen byter säkerhetsansvarig ska den nya personen genomgå utbildningen samma år som den tillträder. Kom ihåg att uppge vem som är säkerhetsansvarig i din förening. Det gör du när du ansöker om träningstider eller direkt till Lennart Gustafsson,

Utbildning för säkerhetsansvarig

Kommunen erbjuder, i samarbete med Räddningstjänsten, ett antal utbildningstillfällen varje år. Utan utbildad säkerhetsansvarig får föreningen inte boka nya tider eller nyttja redan bokade tider i Karlstads kommuns lokaler. Även föreningar som inte har verksamhet i kommunens lokaler är välkomna att gå utbildningen.

Mer information, hjälp att planera utbildning

Lennart Gustafsson

Måndag-fredag 08.00-12.00

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida