Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Boka och hyra lokal

Tillgänglighetsguide kultur- och möteslokaler

Här har du möjlighet att se hur tillgänglighetsanpassade olika kulturlokaler i Karlstad är. Om du själv kan ta dig in i lokalen med rullstol med mera.

Tillgänglighet i kommunens lokaler

Vi lägger stor vikt vid att kommunens publika lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade. Det innebär att vi ser till att de blir rätt byggda från början med till exempel ramper, tillgänglighetsanpassade toaletter och hörslingor.

På de allra flesta av kommunens lokaler och fastigheter finns det ramper upp till entrén och automatiska dörröppnare. Vi ser också till att det finns hörslingor i kommunens större sammanträdesrum, kontrastmarkeringar i trappor och anpassade handledare.

Lokal

Person i rullstol kan själv ta sig in i lokalen

Teleslinga finns

Mer information

Kommentar

Arkivcentrum, Edbergssalen, Hööksgatan 2

ja

Ja

054-
61 77 00

 

Alsters herrgård, Hörsalen

Ja

Ja

054-
540 23 50

 

Alsters herrgård, Magasinet

Ja

Ja

054-
540 23 50

-

Alsters herrgård, Östra Flygeln

Ja

Nej

054-
540 23 50

 

Arenan (film/teater med mera)

Ja

Ja

054-
540 23 60

-

Arkivcentrum, Forskarsalen, Hööksgatan 2

Ja

Nej

054-
61 77 00

 

Aula Magna, Karlstads universitet

Ja

Ja

054-
700 19 49

-

CCC /Karlstad CCC Congress and Culture Centre

Ja

Ja

054-
22 21 00

-

Edsvalla Folkets Hus

Ja

Nej

054-
54 42 04

-

Filmstaden

Ja

Ja

054-
771 89 00

-

Galleri Bergman Nej Nej 070-639 01 31 Trappsteg

Gjuteriet, "Järnet" och "Vinden"

Ja

Nej

054-
100 000

Hiss till plan 2/3, trösklar

Karlstads Teater (Wermland Opera)

(ja)

Ja

054-
21 03 90

Biljettköp själv, teaterbesök bör förbokas

Konst i Karlstad, Kungsgatan 4

Ja (mindre nivåskillnad från gatan)

Nej

054-
54 11 06

 

Konstfrämjandet

Nej 

Nej

054-
15 93 93

Trappsteg

Konsthantverkarna i Karlstad

Nej

Nej

054-
15 88 90

2 trappsteg ner i lokal

Mariebergsskogen Holken

Ja

Nej

054-
540 27 50

 

Mariebergsskogen, Utescenen

Ja

Nej

054-
540 27 50

-

Naturum Värmland

Ja

Ja

054-
540 27 60

-

Sandgrund Lars Lerin Ja Nej 054-10 07 80 -

Scalateatern

Ja

Ja

054-
19 00 80

sidoentré: toa via handikapphiss

Seniorernas Hus (före detta PRO-gården)

Ja

Ja

054-
540 58 39

-

Sessionssalen (Bibliotekshuset)

Ja

Ja

054-
540 68 54

-

Spinneriet, Wermland Operas Lilla Scen

Ja

Ja

054-
21 03 90

-

Sundstaaulan

Ja

Ja

054-
540 16 16

Handikapphiss till aulan

Sverige Amerika Centret

Ja

Ja

054-
671 51 00

 

Tempelriddaren (Värmlandsteatern)

Ja

Ja

054-
15 28 89

-

UNO, Ungdomens Hus

Ja

Ja

054-
540 24 80

-

Värmlands Museum, Hörsalen

Ja

Ja

054-
701 19 24

Teleslinga även i butik/reception

Uppdaterad den