Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkes-SM 2024

Karlstads kommun och Region Värmland är medarrangörer av Yrkes-SM 2024. Med utgångspunkt i evenemanget görs fler satsningar som även de ska bidra till att stärka den värmländska kompetensförsörjningen.

Värmland har en kompetens- och matchningsproblematik. I vårt län, liksom i övriga landet, minskar andelen personer med gymnasial yrkeskompetens, trots arbetsmarknadens stora efterfrågan. För att matcha näringslivets kompetensbehov behöver fler välja en yrkesutbildning.

Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresse, status och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildning. Den 23–25 april 2024 kommer evenemanget till Karlstad och arrangeras av Karlstads kommun, Region Värmland och den nationella organisationen WorldSkills Sweden.

Under tre dagar får mellanstadie- högstadie- och gymnasieelever, jobbsökande, yrkesväxlare och allmänt intresserade upptäcka, prova på och få karriärvägledning om yrken av olika slag. Här möts dessutom hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar för att tävla om titeln svensk mästare inom en rad olika yrkesområden.

Yrkes-SM är en unik möjlighet för skolor, yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och näringsliv att tillsammans mötas kring frågor om yrkesutbildningar, karriärmöjligheter och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Värmlands Yrkesfokus

För att Yrkes-SM 2024 inte ska förbli en enskild händelse har Karlstads kommun och Region Värmland beslutat att arbeta med en regional insats kallad Värmlands Yrkesfokus. Projektet ska skapa långsiktiga aktiviteter som synliggör de aktuella branschernas yrken, kompetensbehov och utbildningar, i syfte att locka unga och målgrupper utanför arbetsmarknaden i länet att läsa en yrkesutbildning.

Kontakt

Jan Johansson

Lokal projektledare Yrkes-SM 2024

Saleh Mohammadi

Projektkoordinator Värmlands Yrkesfokus

Yrkes-SM logotyp
Värmlands Yrkesfokus logotyp

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida