Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration till ljudkonstverket Självfallen samklang.

Ljudkonstprojekt - Självfallen samklang

23 april - november 2024 pågår konstprojektet Självfallen samklang runt omkring i Karlstads natur. Ett ljudkonstverk av konstnären Gustav Perman

Utställningen Självfallen samklang består av tio platsspecifika ljudkonstverk, knutna till tio platser i naturområden i och omkring Karlstad. Gustav Perman har genom inspelningar av platsernas egna ljudkulisser, ljud från fåglar, vågor, träd, och annat skapat meditativa, elektroniska kompositioner. Besökare bjuds in att lyssna på verken genom sin egen mobiltelefon på respektive plats.

På platserna finner du skyltar med QR-koder som du skannar för att uppleva konstverken. Skyltarna berättar också om vad som spelats in.

Om konstnären

Gustav Perman, född 2001 i Kil, utbildade sig till filmmusiker och musikproducent i Brighton på BIMM University. Gustavs konstnärliga arbete kretsar kring relationen till vår omgivning, där verken grundar sig i inspelningar av miljöer, ifrån idylliska värmländska skogar till byggarbetsplatser.

Här hittar du konstverken

Sifforna i parenteserna är koordinater till platserna så att du lätt kan hitta dit med din gps.

  • Bergviksudden (59.37630, 13.41322)
  • Skutberget, vid motionscentralen (59.37409, 13.39693)
  • Skutberget, vid picknickbord söder om Fintatorp (59.37199, 13.37987)
  • Sandbäckstjärn, grillplats norr om I2IF-klubbstuga (59.39583, 13.48792)
  • Bryngfjordsbacken, vid picknickbord (59.42233, 13.45695)
  • Borgmästarholmen, vid skylt till Solapromenaden (59.39197, 13.49975)
  • Mariebergsskogen, nära Naturum (59.36338, 13.48231)
  • Gubbholmen (59.38474, 13.51420)
  • Alster, på fågeltornet (559.39329, 13.60362)
  • Kroppkärrssjön, bredvid nordöstra fågeltornet (59.39598, 13.54849)

Karta

Kontakt

Sidan publicerad: 2024-04-23

Sidan uppdaterad: 2024-04-24

Hittade du det du sökte på sidan?