Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Karlstad år xxxx

Arkiv och kulturhistoria

Här kan du bland annat läsa om Karlstads historia och hitta öppettider och annan information om Kommunarkivet och dess verksamhet. Även tips för dig som är intresserad av släktforskning.

Hitta snabbt

Nyheter

 • Uppleva och göra

  Föredrag om bouppteckningar

  Torsdag den 29 februari håller arkivpedagog Olle Nilsson föredrag om Bouppteckningen - ett tittskåp in i Karlstadsbornas hem under 1700- och 1800-t...
 • Uppleva och göra

  Föredrag om emigrantforskning

  Torsdag den 15 februari är det föreläsning på Arkivcentrum. Emigration till Amerika – från Värmland till North Dakota.
 • Uppleva och göra

  Du är Historisk! -Speak Silent Loud

  Under sex intensiva veckor hösten 2023 fördjupade sig danskonstnärerna Ana Strandberg och Sanna Norbäck Welin i projektet Du Är Historisk! under et...