Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Före den stora branden 1865
Bernhard Elis Hallberg

Bernhard Elis Hallberg

Kulturhistoria

Här kan du läsa om branden i Karlstad 1865 och mycket annat från Karlstads historia. I Kommunarkivet berättar får du en inblick i vad arkivet har att berätta om vår historia.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?