Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunarkivet berättar

I Karlstads kommunarkiv förvaras flera hyllkilometer med handlingar från kommunens olika verksamheter, ända från 1800-talet och fram till idag. Här gömmer sig stora händelser, livsöden, tidsdokument, jubileum och mycket mycket mer. Följ med och lär dig mer om platsen där du bor.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hittade du det du sökte på sidan?