Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Rökningens fiende Eskil Forssell VF 6 nov 1975
Tidningsurklipp VF 6 november 1975, Eskil Forssell motståndare till rökning.

Tidningsurklipp VF 6 november 1975, Eskil Forssell motståndare till rökning.

Rökpuffar och romaner - Fick man blossa i biblioteket förr?

Idag har vi blivit vana att de flesta platser är rökfria men på 1970-talet gick debattvågorna höga om det borde vara förbjudet att röka i Bibliotekshuset i Karlstad eller ej. Det blossades nämligen friskt och röken låg stundtals tät. Flera röster höjdes snart och en aktionsgrupp mot rökning bildades.

Auktionsgrupp mot rökning

Det var bland andra Karlstadsavdelningen av VISIR (Vi som inte röker), med Eskil Forssell, även kallad “rökningens fiende nr. 1”, i spetsen, som var förkämpar i kampen mot rökning på stadsbiblioteket.

I mars 1974 hade över 600 namnunderskrifter samlats in och överlämnades till styrelsen av Bibliotekshuset. På tidningarnas insändarsidor rasade debatten. “Till ett bibliotek går man för att läsa och studera. Rökning och kaffeslaskande hör verkligen inte hemma där...”, stod det till exempel att läsa i Värmlands Folkblad den 21 mars 1974. Alla höll dock inte med. Det fanns röster som menade att rökarna också hade rätt till biblioteket och att rökförbud var “struntprat” från “antirökhetsarna”, som i sin tur borde ta lite hänsyn i frågan (insändare i Nya Wermlands-Tidningen, 7 januari 1975)

Artiklar och insändare om rökning i biblioteket
Artiklar och insändare om rökning i biblioteket 1975.

Slut på rökandet

År 1975 blev det till sist slut på rökandet bland böckerna på biblioteket. Den som fortfarande ville ta ett bloss hänvisades till cafeterians särskilda rökavdelning. Men VISIR fortsatte att kräva ett totalt rökförbud i hela bibliotekshuset. “Kan det vara mer än ett tiotal som kan tänkas, kollapsa om de inte får sin ‘rök’?”, undrade man. Eskil Forsell lovade till och med att bjuda på fest och ställa upp med tusen kronor ur egen ficka om ett totalt rökförbud infördes.

1978 skickade kulturnämnden slutligen frågan vidare till kommunstyrelsen för att reda ut vilken instans som verkligen hade rätt att ta beslut i ärendet, som nu hade dragits i långbänk under flera år.
Idag är rökning på biblioteket helt otänkbart, men några tidningsklipp i arkivet vittnar om en helt annan tidsanda då rökpuffar och romaner gick hand i hand.

Källor: Kjell Fredrikssons samling

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?