Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Foto av polis Nils Olsson, ur CE Nygrens porträttsamling
Foto av polis Nils Olsson, ur CE Nygrens porträttsamling.

Foto av polis Nils Olsson, ur CE Nygrens porträttsamling.

Skägg, skägg och mera skägg - en spretig historia

I Nygrens porträttsamling kan vi se modets svängningar i kläder, frisyrer och inte minst skägg. Här finns många porträtt av Karlstadsbor från förr. Fotografierna är från 1800-talets mitt till början av 1900-talet. Låt dig inspireras eller i vissa fall kanske avskräckas.

Skäggmodet

Skäggets modehistoria är intressant men också ganska spretig. Idag finns det olika skäggfrisyrer som ofta är uppkallade efter tidigare skäggbärare, till exempel Frans Josef-skägg efter kejsaren med samma namn, Van Dyke-skägg efter målaren eller Verdi-skägg efter kompositören.

Men hur såg skäggmodet ut i Karlstad? I Carl Emanuel Nygrens porträttsamlingen finns mängder av bilder på herrar, och många av dem har skägg eller mustasch. Låt oss bjuda på några exempel från samlingen.

Foto av A. Olsson, hamnfogde i Karlstad. Ur CE Nygrens porträttsamling
Hamnfogde Olsson i ett något vildvuxet helskägg.
Foto av Doktor Börjesson, ur CE Nygrens porträttsamling
Doktor Börjesson i ett välansat helskägg.

Rakstugor och barberare i Karlstad

Vart gick då mannen i Karlstad om han ville ha hjälp med att fixa till sitt skägg. I telefonkatalogen från 1911 - 1912 hittar vi en rakstuga som innehas av G. Olander. Vem som finns bakom namnet G. Olander hittar vi i husförhörslängden. Han heter Karl Gustaf Adolf Olander och är född i Karlstad 1875, den 16 mars. Han flyttar dock till Örebro län några år efter 1912.

Om vi istället går till folkräkningen för 1910 finns det några barberare, nämligen fyra, Pettersson, Plositsky, Olander och Larsson. Samma antal finns i folkräkningen tio år tidigare, år 1900, Andersson, Olander, Martin och Billqvist.

Om vi hoppar framåt i tiden till telefonkatalogen från 1962 ser vi en markant ökning och nu har vi både dam- och herrfriseringar. Om det är fler frisörer i staden eller om det är fler som skaffat telefon berättar dock inte historien.

Damfriseringar har det så klart också funnits, de kanske vi återkommer till i ett annat månadens dokument, då vi tittar extra på alla fina damfrisyrer i Nygrens porträttsamling.

Telefonkatalogerna från 1911/1912 och 1962 finns att ta del av digitalt på wermlandsbilder.se. Om du vill titta i andra år kan du kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig.

Foto av kassör Carl Olsson, ur CE Nygrens porträttsamling
Kassör Carl Olsson med en kraftig mustasch och brett hakskägg.
Riksbankdirektör Norberg
Riksbanksdirektör Norberg med en mustasch med knävelborrar och hakskägg.

Föreskrifter

I kommunarkivet finns olika föreskrifter, alltså bestämmelser om vissa saker, och 1899 kom en föreskrift från Hälsovårdsnämnden om hur arbetet hos rakstugan skulle gå till. Här kommer några exempel ur Föreskrifter för rakstugor:

1) Lägenhet, hvari allmänheten betjänas med rakning, hårklippning och dylikt, skall städse hållas ren och snygg.

2) Största renlighet och snygghet måste ock iakttagas af betjäningen, som under sitt arbete bör begagna lämplig, ljus, tvättbar beklädnad.

Föreskriften fortsätter med totalt 10 stycken paragrafer

Källor: CE Nygrens porträttsamling. Hälsovårdsnämnden, Karlstads stad.

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?