Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ungdomar springer

För 55 år sedan bildades Idrotts- och friluftsnämnden

Mitt under en tid då vi uppmanas att hålla avstånd, mötesplatser stänger och många arbetar och studerar hemifrån på grund av coronapandemin verkar behovet av att få komma ut och få frisk luft öka. Vi hittar ut i skogen, till vattnet, vandringsleder och joggingspår. Och i tidningen kan vi läsa att det nu är inne att vara ute. Genom olika skeenden i samhället formas också vad kommunen har för uppdrag. För 55 år sedan fick Karlstads stad en gemensam myndighet för idrotts- och friluftsverksamhet.

Texten är skriven i maj 2020.

Fritidskommittén

8 juni 1962 tillsatte Organisationsnämnden en kommitté, ”Fritidskommittén”, som skulle utreda om ett gemensamt organ för stadens fritidsverksamhet behövdes. Frågor som rörde idrotts- och friluftsliv var splittrat på ett antal olika styrelser och kommittéer.

Idrottsstyrelsen hade bildats 1944, Skutbergskommittén 1954, Campingkommittén 1960 och det fanns även Badhusstyrelsen, Hamnstyrelsen och Ungdomsgårdsstyrelsen som hade nära koppling till de här frågorna.

Kanotresa till Solbacka hösten 1977
Kanotresa till Solbacka hösten 1977.

Fritidskommittén hade sitt första sammanträde 27 juni 1963 och kom redan då fram till att det var nödvändigt att hela verksamheten samlades under gemensam ledning för att kunna få en bättre överblick och styrning.

Idrotts- och friluftsnämnden

1 april 1965 bildades Idrotts- och friluftsnämnden. I årsberättelsen för 1965 står det beskrivet hur nämnden var organiserad och vilka olika uppgifter som ingick som till exempel att sköta idrottsplatser, friluftsbad och fritidsområden.

Bild av Idrotts- och friluftsnämndens organisationsschema 1965
Bild av Idrotts- och friluftsnämndens organisationsschema 1965.

Under åren har det skett omorganisationer och nämnder har bytt namn och skepnad. När Karlstads kommun bildades 1971 fortsatte nämnden under samma namn och behöll det fram till 1976. Mellan 1977-2006 hette det istället Fritidsnämnden. Och från 2006 och ännu idag har vi Kultur- och fritidsnämnden.

Hos kommunarkivet kan du ta del av handlingarna ur kommunens olika nämnder, styrelser och kommittéer och följa vad de haft för olika uppdrag.

Känner du igen någon på fotona, eller vet årtal? Kontakta oss gärna på kommunarkivet@karlstad.se

Sidan publicerad: 2022-12-02

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du det du sökte på sidan?