Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ritning från 1906 av Varmbadhusets fasad, stod klart 1909.
Ritning från 1906 av Varmbadhusets fasad, stod klart 1909.

Ritning från 1906 av Varmbadhusets fasad, stod klart 1909.

Amelie och Varmbadhuset

Idag kallar vi den tegelröda pampiga byggnaden på Norra Strandgatan för Gamla badhuset. Där tjänstgjorde en gång i tiden en kvinna vid namnet Amelie Vendel i hela 22 år.

1909 stod Karlstads Varmbadhus nybyggt och klart och den då 49-åriga Amelie Vendel anställdes som kassör. Det var till henne besökarna betalade entréavgiften och i kassaluckan i badhusets entré blev hon kvar i många år.

Gamla badhusets entré med en kassalucka.
Ihopsatta foton av Gamla badhusets entré med kassaluckan, ur Fritidsnämndens arkiv.
Porträttfoto av Amelie Vendel
Amelie Vendel, ur C E Nygrens porträtt-samling.

Amelie Vendel som föddes i Karlstad 12 juni 1860, jobbade som kassör på varmbadhuset ända fram till 1931 när hon gick i pension.

Hennes pensionsärende finns med i Stadsfullmäktige i mars 1931. Och här följer ett brev som hon skrivit:

"Till Badhusstyrelsen!

Undertecknad som 1 mars 1909 antogs till kassör vid Karlstads Varmbadhus får härmed meddela att jag som nu uppnått 70 års ålder, anhåller att 1:e april innevarande år få avgå från denna befattning som jag alltså innehaft i över 22 år".

Amelie fick sin välförtjänta pension efter sin långa och trogna tjänst.


Idag kallar vi varmbadhuset för Gamla Badhuset. Byggnaden som under en period var rivningshotad fick stå kvar och tjänade en tid som lokal åt arkivverksamheten som senare blev Arkivcentrum Värmland. Idag är det ombyggd till bostadslägenheter.

På ritningarna som är från 1906 finns det utskrivet vad varje rum skulle användas till. Det fanns tvagningsrum, värmerum, bassänger och karbad. Det fanns också tvättstuga, mangelrum och torkrum.

Ritning från 1906, visar bottenvåningen av nytt varmbadhus. Stod färdigbyggt 1909
Ritning bottenvåningen av Varmbadhuset.

Biljettkontoret som Amelie jobbade i hade två luckor som vätte åt olika håll. Varmbadet hade nämligen två separata ingångar, en från framsidan och en folkbadsingång från baksidan. På bottenvåningen fanns folkbadet och andra klassens karbad. En trappa upp fanns separata delar för herrar och damer med första klassens karbad för herrar och första klassens karbad för damer, i herrarnas avdelning fanns massagebad och bastu vilket saknades för damerna.

Foto av simhallen i gamla badhuset
Simhallen i gamla badhuset, ur Fritidsnämndens arkiv.

Badhusstyrelsen var de som efter byggnationen ansvarade för driften av anläggningen. I kommunarkivet finns Badhusstyrelsens arkiv. Så om du är nyfiken på hela varmbadhusets spännande historia kan du besöka kommunarkivet och läsa mer.

Källor:
Karlstads stad, Stadsfullmäktige A1a:56 (1931-03-19)
Karlstads kommun, Fritidsnämnden, Fotografier F10:3
Kommunarkivet, Ritningsregister

Sidan publicerad: 2023-05-16

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?