Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fotografi av buss i linjetrafik i Karlstad på 1920-talet, parkerad utanför Allmänna Läroverket
Buss i linjetrafik 1920-tal, ur Carlstads-Gillets bildarkiv.

Buss i linjetrafik 1920-tal, ur Carlstads-Gillets bildarkiv.

Karlstads busshistoria 100 år

Karlstads stadsbussar har en lång historia. Från dess att de började rulla 1922 och drevs av Nya Åkeriet, som grundades av Alma Andersson, tills i år då de byter namn till Värmlandstrafik, har det hunnit gå hundra år. I Karlstadsbuss ABs handlingar hittar vi broschyrer, tidtabeller och förteckningar över vad som glömdes på bussen på linje 3, en dag i december 1947.

Texten är skriven i december 2022.

De första stadsbussarna

Det är 100 år sedan de första stadsbussarna började rulla i Karlstad. Även om de var långt ifrån så bekväma som bussarna vi har idag så underlättade de förbindelsen mellan de olika stadsdelarna. Och förmodligen var de ett extra välkommet tillskott som färdmedel under vintertid.

Tidtabell för stadsbussarna i Karlstad, utan år. Med en tabell för julotteturer
Busstider för jul- och nyårshelgen med julotteturer, Karlstadsbuss AB. Årtal saknas.

Under våren 1922 inkom tre olika ansökningar om att få tillstånd till yrkesmässig automobil-omnibustrafik i staden. Två av de tre ansökandena ansågs av Drätselkammaren ha för stora och tunga vagnar för Karlstads förhållande. Den tredje ansökanden, Johan Larsson som var nybliven ägare till Nya Åkeriet, hade föreslagit linjer som man tyckte bäst tillgodosåg trafikbehoven. Hans ansökan blev därför godkänd men under villkor att i trafiken använda lättare vagnar av Fordtyp eller liknande, som med full last fick väga högst 3 ton.

Alma Andersson

Grundaren av Nya Åkeriet var fröken Alma Andersson som startade verksamheten redan på 1880-talet, vilket till en början hade hästdragna fordon. Hon ägde en gård på Herrgårdsgatan 16, där hon inrättat sitt åkeri. Gamla uthusbyggnader revs och istället uppfördes stall- och logbyggnader av tegel.

Porträttfoto av Alma Andersson, grundare av Nya Åkeriet på 1800-talet
Porträttfoto av Alma Andersson, ur C E Nygrens porträttsamling.

Alma Andersson var inte bara åkeriägare, hon var också politiskt aktiv. Hon blev den tredje kvinnan att väljas in i Karlstads stadsfullmäktige.

År 1914 invaldes hon som högerns representant och hon var även ledamot av Nykterhetsnämnden och Fattigvårdsnämnden. Hon satt i Stadsfullmäktige fram till och med 1919.

I telefonkatalogen för Karlstad från 1920 står Alma som ägare till Nya Åkeriet och boende på Herrgårdsgatan 16. Hon är då 62 år gammal. Två år senare står Johan Larsson som ägare och bosatt på denna adress och Alma flyttade senare till Stockholm. Så ett ägarbyte skedde alltså under denna tid.

Busstrafiken blev kommunal

1947 blev stadsbussarna kommunala. Karlstads stad övertog bussrörelsen från AB Nya Åkeriet och samma år bildades Karlstads Bussaktiebolag för att sköta den nya verksamheten.

Turlista för Karlstads omnibustrafik, med 7 olika linjers tidtabeller, 1947
Turlista för Karlstads omnibustrafik, 1947.

I Karlstads kommunarkiv bevaras handlingarna från bussverksamheten under den kommunala tiden, ända från 1947 till 1994. Det finns allt ifrån protokoll, där det från år till år går att följa beslut som tas, till förteckningar över hittegods. Vantar, plånböcker, paraplyer och väskor som hittades på bussarna antecknades noggrant ner. Och i vissa fall kunde de kvitteras ut av sin lyckliga ägare.

Öppnad bok med handskriven förteckning över hittegodsfrån stadsbussarna, 15 december 1947. Vantar, väskor men också en julgranskaramell har glömts.
Förteckning över hittegods, 15 december 1947. Någon som åkte med linje 3 råkade glömma sin julgranskaramell.

Bolagets verksamhet bestod från starten av linjetrafik och viss beställningstrafik. 1954-1974 ingick även en egen kioskrörelse. Det gick även att beställa sällskapsresor på både korta och långa sträckor.

Broschyr över beställningsresor 1955, Karlstads bussaktiebolag. Gick att beställa sällskapsresor både inom och utanför Sverige
En broschyr från Karlstads bussaktiebolag för beställning av sällskapsresor både inom och utanför Sverige, år ej angivet med troligtvis mitten av 1950-tal.

Ägarbyten och samarbeten

1977 ändrade bolaget namn till Karlstads Lokaltrafik AB, samtidigt som administreringen av kompletteringstrafiken tillkom till bolagets verksamhet. 1982 överfördes delar av denna till Värmlandstrafik AB, men den efterfrågestyrda kompletteringstrafiken fortsatte att administreras av Karlstads Lokaltrafik AB till och med 1985.

Från årsskiftet 1987/88 flyttades allt planeringsansvar för den kommunala kollektivtrafiken från Kommunstyrelsens planeringskontor till Karlstads Lokaltrafik. Tillsammans med Värmlandstrafik AB skulle man också planera trafikutbudet även utanför Karlstads tätort – såväl linje- som kompletteringstrafiken. 1988 hade bolaget ansvar för linjetrafik, beställningstrafik, färdtjänst och trafikplanering.

Den 1 januari 1992 genomfördes, som en följd av ändrad lagstiftning på området, en större omorganisation av lokaltrafiken enligt beställar-/utförarkonceptet. En kollektivtrafiknämnd inrättades med ansvar för planering och upphandling, samtidigt som Karlstads Lokaltrafik AB bytte namn till Karlstadsbuss AB och blev ett rent driftsbolag. Som entreprenör på kollektivtrafikmarknaden garanterades Karlstadsbuss AB ensamrätt på stadsbusstrafiken till och med 1 juli 1993, och fortsatte också att utföra färdtjänsttransporter, beställningstrafik och skolskjutsar. I en senare upphandling valde Kollektivtrafiknämnden i fri konkurrens Karlstadsbuss som utförare av tätortstrafiken till och med 1996. Bolaget såldes till Swebus den 30 juni 1994.

Foto av orange stadsbuss och gul länsbuss
Bussar i dagens Karlstad. Orange stadsbuss och gul länsbuss.

Karlstadsbuss har det stått på stadsbussarna i många år men från och med den 11 december 2022 står det istället Värmlandstrafik. Organisationerna gick ihop redan 2019 men nu ändras också namnet på bussarna. Stadsbussarna kommer behålla sin orangea färg och länstrafiken den gula.

Vill du titta i handlingarna efter Karlstadsbuss ABs långa historia är du välkommen till kommunarkivet i Bibliotekshuset.

Källor: Drätselkammarens arkiv, Karlstadsbuss ABs arkiv, C E Nygrens porträttsamling, Carlstads Gillets bildarkiv, Telefonkataloger över Karlstad.
Litteratur: Det gamla Carlstad, Mats Ronge. Karlstads historia IV Karlstad under fyra sekel, Ove Moberg.

Sidan publicerad: 2023-05-05

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?