Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnadsordning 1866

En stad står aldrig still

Det byggs, det rivs, det brinner, det bevaras, det moderniseras, det växer! Karlstad är och har ständigt varit en stad i förändring.

Idag byggs det för fullt i Karlstad på många håll, staden utvecklas i snabb takt och det finns planer och visioner för framtiden. Om vi backar tillbaka i tiden 150 år, pågår också då ett febrilt byggande. Det är året efter den förödande branden 1865 som ödelade stora delar av Karlstad och gjorde invånarna hemlösa. Efter en tävling om ny stadsplan och fastställande av den samma har byggandet tagit fart. C. E. Nygren ger en målande beskrivning:

”Gator och tomter voro från morgon till kväll fyllda af arbetande människor, än bärande tegel eller blandande murbruk, än under taktfast sång nedhejande pålar i och för grundläggning. Där bultades, hamrades, spikades och timrades dagen i ända. Och med otrolig hastighet reste sig den ena byggnaden efter den andra”.

På bara några år har stadskärnan åter igen blivit uppbyggd. Nu med byggnader i framför allt sten placerade på raka gator och med ett stort torg, allt för en mer brandsäker utformning. Och Karlstad fortsätter att växa. Med tiden breder staden ut sig och nya stadsdelar och bostadsområden bildas.

Bostadshus nr 17-19, Seglet, Orrholmen
Bostadshus nr 17-19, Seglet, Orrholmen.

Vi gör ytterligare ett skutt i tiden och hamnar 50 år tillbaka. Året är 1966 och det så kallade Miljonprogrammet har rullat igång. Sverige har en vision om att bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den rådande bostadsbristen och trångboddheten och för att höja bostadsstandarden. I Karlstad stads byggnadsnämnds årsberättelse kan man se bilder av nyuppförd bebyggelse. I Gräsdalen har det byggts en ny hög- och mellanstadieskola, Gruvlyckeskolan. Kontors- och bostadshus är uppförda både i centrum, i Haga och på Herrhagen. Bostadshus har också byggts på Våxnäs, Orrholmen och Rud och på Lorensberg har småhusbebyggelse växt fram.

I kommunarkivet finns Byggnadsnämndens arkiv som innehåller mycket spännande om stadens framväxt.

 

Källor:
C.E. Nygren Karlstads brand 1865 och stadens senare historia, 1915
Karlstads stad Byggnadsnämnden Protokoll A1:1, Årsberättelse 1966
Karlstads stad Stadsfullmäktige Protokoll A1:3, A1:4

Sidan publicerad: 2023-05-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?