Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Julkort 1916

Har tomten rent mjöl i påsen?

Nu är december här med luciatåg och julstök. Det äts julbord, bakas lussekatter och pepparkakor och tillverkas julgodis. Men tänk om ni gick till affären och mjölet var slut.

Det är mitt under första världskriget. Sverige tillsammans med Danmark och Norge försöker hålla sig utanför kriget och har förklarat sig neutrala. Men de påverkas ändå då varuimporten som går via hav och hamnar nu försvåras. Priserna för livsmedel stiger och man måste börja ransonera vissa varor. 1916 bildas Karlstads Livsmedelsnämnd som ska distribuera så kallade kompensationsvaror. Till en början är det kött, fläsk och ägg som nämndens huvudsakliga affärsverksamhet består av. Men den övertar även en mjölbutik i saluhallen, som idag rymmer Tingvallagymnasiets restaurang. Nämnden inför inköpskort för rätten att köpa kompensationsvaror. De berättigade delas in i två kategorier, den ena med inkomst upp till 1,400 kr och den andra med inkomst upp till 3,000 kr. De med den lägre inkomsten hänvisas till nämndens butik med något lägre priser och de med den högre blir hänvisade till slaktarna. Per vecka får de högst köpa 3 kg kött eller fläsk och ett tjog ägg. Det kan låta mycket men familjerna var ofta stora, 8 barn var inte ovanligt. Andra kompensationsvaror vid den här tiden är smör, kaffe, fisk och potatis. Kaffe kostar i den fria handeln 4 kr/kg medan nämnden tar 2,5kr/kg. Mot slutet av året blir mjöltillgången oroväckande liten. I Livsmedelsnämnden årsberättelse för 1916 kan man läsa:

”Då det syntes fara värt, att samhället till julen kunde bliva utan mjöl, beslöt nämnden den 29 november ingå till stadsfullmäktige med anhållan om anslag av 10,000:- kronor för inköp av mjöl; en åtgärd som senare visade sig synnerligen välbetänkt”.

Livsmedelsnämnden protokoll december 1916.
Livsmedelsnämnden protokoll december 1916.

Nämnden lyckas vid dyrtidskongressen i Stockholm i början av december få tillstånd av Statens livsmedelskommission att få 1,000 säckar vete- och 1,000 säckar rågmjöl levererade från A.-B P.G. Jansson i Kristinehamn innan årets slut. Men mjöllagren i staden är så uttömda att det trots leveransen är en del innevånare som blir tvungna att göra sina julbak mellan jul och nyår. Så det var nog en och annan karlstadsbo som hade önskat att tomten kommit med en mjölpåse eller två.

 

Källor:
Karlstads stads Livsmedelsnämnd A1a:1, F2:1.

Sidan publicerad: 2023-05-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?