Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En kvinna sitter på en stol med fem valpar i famnen, ur CE Nygrens porträttsamling

Vov vov - Hundar i arkivet?

I kommunarkivet finns ju många handlingar om människor men det finns faktiskt även en hel del spår av våra fyrfota vänner, hundarna.

Texten är skriven i september 2021.

Hund på pall, ur CE Nygrens porträttsamling

Hundskatt

Hundskatten upphörde i Sverige 1995. Lagen om hundskatt hade instiftats 1923, tidigare var det valfritt för kommunen att ta ut hundskatt.

Karlstad tog ut hundskatt innan lagen kom 1923. I arkivet har vi så kallade uppbördslängder så gamla som från 1864 för hundskatt.

I Uppbördslängderna kan vi se vem som ägde hunden, ägarens yrke, hundens namn och vilken summa som skulle betalas.

Hundarna och träden

Det var valfritt vad hundskatten, som kom in till kommunerna, skulle användas till. I Karlstad gick den först till skarpskytteföreningen med efter att den hade upphört 1870 gick skatten till plantering av träd. Hur länge trädplanteringen i Karlstad finansierades av hundskatten vet vi inte men vi får skänka ett tack till alla tidigare hundar och hundägare för några av våra träd i Karlstad.

Foto av ett barn som sitter och håller armen om en hund, ur CE Nygrens porträttsamling

Hundnamn

Vill du ha inspiration för val av hundnamn på nyinköpt valp då kan du titta i dessa uppbördslängder. För vad tycks om namn som Ajax, Donn, Lady, Nero, Leo, Dido eller Pompe som hundarna hette i Karlstad på 1860-talet?

Motion ”Hund i stad” 1968

År 1968 inkom en motion om ”Hund i stad” inlämnad av Gullan Lindblad.

Hon ville att Stadsfullmäktige i Karlstad skulle utreda frågan om att inrätta så kallade hundtoaletter, det vi idag skulle kalla hundrastgårdar.

Stadsfullmäktige tog in yttranden från hälsovårdsnämnden, gatu- och parknämnden samt budgetberedningen men motionen föranledde inte till något ytterligare.

Foto av pojke i sjömanskostym med hund vid sin sida, ur CE Nygrens porträttsamling

Fotografierna på hundar är alla hittade i CE Nygrens porträttsamling.

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?