Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Handskrivet brev från Kristine Andersson som skänkte rågkakor till de fattiga

Julgåva till stadens fattiga

Fattigvårdsstyrelsen i Karlstads stad samlade under flertalet år in pengar till julgåvor åt stadens fattiga och privatpersoner skänkte både pengar och mat.

Fattigvårdsstyrelsen

I kommunarkivet finns det arkivhandlingar från fattigvårdsstyrelsens verksamhet. Fattigvårdsstyrelsen i Karlstads stad samlade under flertalet år in pengar till julgåvor åt stadens fattiga.
Pengarna gick sedan till inköp av matvaror som delades ut till julen. Insamlingen skedde ett antal år tillsammans med diakonissorna i staden.

I arkivhandlingarna kan vi hitta vilka som tog emot julgåvor men även de som gav. I böckerna finns sida upp och sida ned med de personer som fick en julgåva till julhelgen.

De behövande och de som skänkte

Ibland ligger det med brev från de som behöver hjälp, ett brev lyder så här:

”Jag vill i all ödmjukhet bli ihågkommen med någon hjälp till helgen det är så svårt att få mat å ved då man som jag har 3 små barn å är ensam att försörja dem. Glöm mej ej beder i all ödmjukhet Anna Karlsson änka efter typograf G Karlsson, adress Östra Herrhagen nr 38".

Handskrivet brev från Anna Karlsson som ber om hjälp till mat och ved under julhelgen

Vi hittar även ett brev från slutet av 1800-talet från Kristine Andersson, Drottninggatan 139: "Härmed sänder 35 rågkakor till utdelning bland de fattiga".

Källor:
Stadsfullmäktiges handlingar, år 1928, år 1929
Karlstads stad, fattigvårdsstyrelsen, Handlingar rörande julgåvor F1:1

Sidan publicerad: 2022-12-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?