Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tingvallagården

Huset som byggdes för barnen

Längst ner på Drottninggatan ligger Tingvallagården. Den 5 februari är det 70 år sedan huset som byggdes för barnen invigdes.

Texten är skriven i februari 2019.

Karlstads barnträdgård och Karlstads barnkrubba

Historien om Tingvallagården börjar med att Karlstad stad 1944 skänkte en tomt till Karlstads barnträdgård och Karlstads barnkrubba. Tomten låg i kvarteret Tjädern vid Drottninggatan. Huset byggdes och Karlstads barnträdgård och Karlstads barnkrubba övertog det och drev sedan verksamheten på Tingvallagården tillsammans. Verksamheten bestod i barnträdgård och daghem.

Barnträdgårdens uppgift var att ta emot barn som var 3–7 år. De var där tre timmar dagligen för lek, sysselsättning och fostran. Barnen mammor arbetade i regel hemma. Det fanns grupper på både förmiddagen och på eftermiddagen.

På daghemmen däremot fanns barnen hela dagen. Barnen vars föräldrar förvärvsarbetade var på daghemmet. Att ha barnen på daghem kostade även pengar.

Barnverksamheten kommunaliserades

Fram till 1 januari 1953 drevs barnverksamhet i Karlstad i privat regi men nu kommunaliserades den.

Tingvallagården finns kvar än idag men innehåller idag kontorsverksamhet. Daghemsavdelningen på Tingvallagården upphörde 1979.

Källor: Karlstads stad, stadsfullmäktiges handlingar, år 1944

Karlstads kommunarkiv: Karlstads stad, Daghems- och barnträdgårdsstyrelsen, F1:1

Anna-Mi Linryd, Från privat till kommunalt - Barnomsorgens historia i Karlstad 1881–1953, Karlstad 1997

Anna-Mi Linryd, Från koltbarn till förskoleelev, Karlstad 2010

Sidan publicerad: 2022-12-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?