Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Barnmorskedagböcker

Barnmorskornas dagböcker

Vilhelmina Adamsson, Lovisa Edman, Brita Stina Gunnarsson och Kristina Jonsson arbetade alla som barnmorskor i Karlstad i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De förde dagbok över förlossningarna i hemmen.

Barnmorskorna

Det finns naturligtvis även fler namn på de barnmorskor som har varit verksamma i Karlstad. Deras historia är allas vår historia. Det har funnits utbildade professionella barnmorskor i Sverige ända sedan 1700-talet. Äldre benämningar på barnmorskor har varit hjälpgummor, jordegummor och jordemödrar. Förlossningar utfördes i moderns hem. Hemmet var den vanligaste platsen att föda barn på tills långt in på 1900-talet.

I boken Haga - en stadsdel i Karlstad av Lars Wennberg finns följande målande beskrivning av barnmorskan Brita Stina Gunnarsson i tjänst:
"En kärnkvinna av gamla stammen. Hon svek aldrig när det ängsliga, brådskande budet kom, att nu var det dags för mor att föda! Hon skilde ej på hög och låg, rik eller fattig. Hon kom med sin svarta väska, skyndande genom vinternätternas köld och slask och över oplogade mörka gator".

I folkräkningen / folkbokföringen kan vi se var barnmorskorna i Karlstad bodde. Vilhelmina Adamsson och Lovisa Edman bodde i Tingvallastaden, Britta Stina Gunnarsson i Haga och Kristina Jonsson i Viken.

Barnmorskedagböckerna

Kommunarkivet bevarar barnmorskedagböcker skrivna av Brita och de andra barnmorskorna som var verksamma i Karlstad stad. Barnmorskorna förde nämligen journal över de förlossningar som de hjälpte till vid, vilket blev obligatoriskt 1881.
Barnmorskedagböckerna ger information om moderns bostadsort, ålder, civilstånd, antal tidigare barn, barnets födelsetid, vikt och en del annat som rör graviditeten, förlossningen och barnet.

Barnmorskedagbok 1882
Barnmorskedagbok från 1882.

I Karlstads stad låg ansvaret för barnmorskornas verksamhet under hälsovårdsnämnden och stadsläkaren. På landsbygden låg ansvaret under provinsialläkaren, och handlingarna finns därför hos landsarkiven. För Karlstads del förvaras stadens barnmorskedagböcker alltså hos kommunarkivet och landskommunernas hos Värmlandsarkiv. Barnmorskedagböckerna omfattas av 70 års sekretess.
I kommunarkivet finns även deras årsberättelser för den som vill fördjupa sig i deras arbete.
Barnmorskan Maria Jonsson fick 1885 medalj för sitt arbete, det kan vi läsa om i Stadsfullmäktige.


Källor: Karlstads stad, Hälsovårdsnämnden, D1:1
Haga - en stadsdel i Karlstad, Lars Wennberg, 1999.

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hittade du det du sökte på sidan?