Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild från tidningsurklipp. Kjell Fredriksson sitter och talar i telefon vid sitt skrivbord.
Kjell Fredriksson på sitt tjänsterum, 1971.

Kjell Fredriksson på sitt tjänsterum, 1971.

Kjell Fredrikssons samling

I Karlstads kommunarkiv förvaras personarkivet efter Kjell Fredriksson, före detta kulturchef i kommunen och en verklig eldsjäl inom Karlstads kultur- och föreningsliv. Efter Kjells bortgång 2021 togs hans efterlämnade handlingar emot av kommunarkivet där det idag finns ordnat och förtecknat i 84 volymer.

Uppväxten och yrkeslivet

Kjell Fredriksson föddes i Bäckefors 1938 och växte upp i Dals Ed i Dalsland.

Efter avklarade universitetsstudier i Göteborg kom han till Karlstad i slutet av 1960-talet och startade Karlstads Studentkår och blev också dess ordförande under en tid.

Efter två års arbete i Stockholm återvände Kjell Fredriksson till Karlstad och tillträdde som kultursekreterare vid Karlstads kommun år 1970, för att sedermera bli kulturchef. Han verkade i kommunens och kulturens tjänst i över trettio år.

Porträttbild ur NWT av kultursekreterare Kjell Fredriksson 1970
Nya Wermlands-Tidningen, 1970.

Under sina yrkesverksamma år i kommunen var Kjell Fredriksson bland annat involverad i planerna kring bygget av det nya bibliotekshuset i Karlstad på 1970-talet.

Frågan om ett nytt bibliotek hade stötts och blötts i årtionden och kunde äntligen invigas 1973. Året innan hade Nya Wermlands-Tidningen utlyst en pristävling där allmänheten fick bidra med namnförslag på det nya stadsbiblioteket. 227 förslag överlämnades sedan till kulturnämnden och däribland fanns bidrag som Kulturcentralen, Soluret, Kontainerbryggan, Kunskapens boning, Hjärnan och Vårlöken. Kjell Fredriksson själv förespråkade Kulturhuset men till sist blev det kort och gott Bibliotekshuset.

Ragnar Ljung och Kjell Fredriksson med biblioteksbygget i bakgrunden
Ragnar Ljung och Kjell Fredriksson med biblioteksbygget i bakgrunden.

Gustaf i Kloa

I maj 1974 var Kjell Fredriksson ansvarig reseledare för en studieresa för biblioteksanställda och värmländska kulturpolitiker. Det var en krävande uppgift eftersom Kjell tagit över ansvaret efter den legendariske länsbibliotekarien Ragnar Ljung. Nu kom det an på Kjell att ordna en programpunkt i Dalsland – och som den dalslänning Kjell var, kände han ett visst tryck att hitta på någonting extra minnesvärt. Då kom Kjell att tänka på den gamle brevbäraren och säregne boksamlaren Gustav i Kloa.

Gustav i Kloa var född 1893 i ett fattigt torparhem och arbetade som brevbärare i Steneby socken i Dalsland. Plikttroget gick han till fots med sin 20 kg tunga postväska tre mil om dagen, sex dagar i veckan – det sägs att man kunde ställa klockan efter honom. Hans stora passion i livet var litteratur och läsande - därför samlade han ständigt på böcker. Enligt egen utsago levde Gustav i Kloa enkelt på mestadels knäckebröd, havregryn och honung. Allt han tjänade spenderade han istället på bokinköp. När han gick bort 1978 hade hans samling växt till ca 17 500 volymer och huset där han bodde var till och med ritat och anpassat för den enorma boksamlingen.

Inför ett eventuellt studiebesök hos denne bokälskare tog Kjell hjälp av radioprofilen Lars Madsén som blev nyckelperson i fråga om att övertala Gustav i Kloa att visa sitt unika bibliotek. Gustav var nämligen känd för att vara allt annat än villig att släppa in någon i sitt hem. I strålande försommarväder körde så en fullsatt buss fram till huset i Kloa i maj 1974. Lars Madsén bad sällskapet vänta medan han knackade på hos Gustavsson. Med sig hade Madsén en påse apelsiner och ett paket knäckebröd för att blidka den gamle brevbäraren. Gustav i Kloa visade sig mycket riktigt vara ovillig att släppa in någon, men Kjell Fredriksson berättar i sina anteckningar att Madsén efter en stund ändå lyckades övertala Gustav att låta dem komma in. Kanske var det apelsinerna och knäckebrödet som hjälpte till?

Kjell Fredriksson
Kjell Fredriksson och Gustaf i Kloa

Det blev ett minnesvärt besök och kanske inspirerades Kjell av Gustavs boksamling, för Kjell Fredriksson hade också han ett brinnande intresse för litteratur. Tillsammans med sin fru Eva Fredriksson, bibliotekarie på Karlstads stadsbibliotek, samlade de på sig ett enormt antal böcker som inrymdes i lägenheten på “Glasberget” i stadsdelen Herrhagen i Karlstad. Vid Kjells bortgång 2021 uppskattades samlingen innehålla ca 15 000 volymer med brett kulturellt tema. Där fanns böcker om bland annat historia, medicin, astronomi, poesi och så förstås en stor mängd skönlitteratur.

Kjells författarskap

Kjell Fredriksson samlade också på aforismer, det vill säga tänkvärda citat, som han spred vidare brevledes bland kollegor, vänner och bekanta under rubriken “Bra sagt”. Han hade även flera specialintressen och höll till exempel i föreläsningar på temat “Unionsupplösningen 1905”. Kjell Fredriksson skrev också många tal och anföranden, artiklar och kåserier. Han debuterade som författare vid 78 års ålder med boken “Minnenas långrev”, 2015.

Kjell Frediksson
Kjell Fredriksson, beskuren bild från bokomslaget till Ny minneslångrev.

Kjells samling nu

Kjell Fredriksson avled den 17 maj 2021, 82 år gammal. Kjell Fredrikssons samling sträcker sig från 1800-talets slut fram till 2022 och omfattar bland annat hans utgivna böcker, handlingar som rör hans tjänsteutövning, Karlstads historia, konst, engagemang i olika föreningar och sällskap samt samlade tänkvärda citat och en stor mängd pressklipp. Det förtecknade arkivmaterialet går att ta del av hos Karlstads kommunarkiv.

Text av: Maria Pihlström, som ordnat och förtecknat Kjell Fredrikssons samling.

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?