Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vinterbild från Herrhagen
Bild ur Thyra Hanes arkiv, Värmlandsarkiv. "Vinterbild från Herrhagen".

Bild ur Thyra Hanes arkiv, Värmlandsarkiv. "Vinterbild från Herrhagen".

Vargavinter

Vintern för 40 år sedan var något att bita i. I januari 1977 uppmättes 85 centimeters snödjup och en temperatur på minus 22 grader i Karlstad. Ändå var det bara barnleken jämfört med vintern 1966.

Mycket rönnbär på träden? Då blir det en sträng vinter. Någon som sett en domherre? Om ja, då är det ett tecken på kyla och snö. Människor har alltid försökt sia om vädret, och visst skulle det vara praktiskt att veta innan hur vädret kommer bli under året. Särskilt bra hade det varit för de som ska beräkna kostnaderna för vinterväghållningen.

Vinterväghållning 1977

För 40 år sedan slog vargavintern till. Snön kom i november 1976 och i december var det rejält kallt och 36 centimeters snödjup. I januari 1977 låg temperaturen på minus 22 grader och av månadens trettioen dagar snöade det tjugoen. Den 26 januari var snödjupet 85 centimeter, och det snöade även i februari, mars och april. I juni fick Gatu- och parknämnden göra en anmälan till kommunstyrelsen att deras anslag för vinterväghållningen 1977 hade överskridits. Pengarna som var tänkt skulle räcka hela året för snöröjning, sandning och annat för att hålla vägarna körbara och gångvägarna brukbara var slut på första halvåret. Pengar fick tas av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Men 11 år tidigare hade vintern faktiskt varit ännu strängare. Snön hade kommit i november 1965 och det snöade ända in i maj 1966. I februari var det som kallast med minus 36 grader och 1 meters snödjup. I stadsfullmäktiges handlingar för 1966 går att läsa:

"Enligt gatukontorets rapporter till nämnden [..] har den onormalt snörika vintern medför ett mer omfattande och kostnadskrävande underhållsarbete än vad som förutsetts i årets utgiftsstat".

 

Källor:
Karlstad stad, Stadsfullmäktiges handlingar 1966
Karlstad stad, Gatu- och parknämnden Protokoll 1966
Karlstads kommun, Kommunfullmäktiges handlingar 1977
Karlstad kommun, Gatu- och parknämnden Protokoll 1977
SMHIs sajt hurvarvadret.se/stationer/140

Sidan publicerad: 2023-05-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?