Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stadsträdgårdens restaurang nedbrunnen 1959
Ur polisens förundersökning 1959

Ur polisens förundersökning 1959

Karlstadspyromanen

Det är sensommar 1959 och en rad bränder sprider skräck bland Karlstads 40 000 invånare. Många vaktar sina hus på nätterna och folk är misstänksamma mot varandra. Vem som helst kan vara den svårfångade Karlstadspyromanen.

Bränderna har inget mönster

Det hela börjar lördagen den 22 augusti, klockan 00.40 kommer första larmet in. Karlstads brandkår kallas till Östra Torggatan 12 där det brinner i ett varumagasin och en affärsbyggnad. Senare på natten kommer ytterligare larm i tät följd om tre olika bränder i de centrala delarna av Karlstad. Man misstänker snabbt att bränderna är anlagda.

Följande natt brinner det igen på fem olika platser. Vad man inte vet då är att bränderna kommer fortsätta i veckor. Byggnader av olika slag tänds på, affärslokaler, lagerlokaler och bostadshus. Det finns inget mönster. Man förstå att det är en pyroman man har att göra med, en fräck sådan. Vid ett tillfälle tänds ett hus på medan brandkåren står och släcker huset bredvid. Och vid flera tillfällen är polisen hack i häl men han lyckas smita undan gång på gång.

Brandskadad källare 1959
Brandskadad källare, 1959.

Gripen på bar gärning

Det dröjer ända till den 28 september innan polisen lyckas gripa en man på bar gärning. Vid det här laget har det skett 24 bränder, mindre bränder som i vissa fall självslocknat och stora som förstört egendom för miljonbelopp. Många liv har satts i fara och brottet han misstänks för rubriceras som grov mordbrand.

Brunnit i garderob 1959
Brunnit i garderob, 1959.

Mannen som är 21 år och jobbar som murare tas in på förhör. Först nekar han men till slut brister det för honom, han börjar gråta och erkänner att det är han som anlagt bränderna. Karlstadsborna kan äntligen pusta ut och få ro att sova på nätterna.

Tyggårdsviken trävarumagasin nedbrunnet 1959
Tyggårdsviken trävarumagasin nedbrunnet, 1959.

Vad alla nu undrar är vad som är orsaken till hans agerande? Under polisförhöret får han upprepade gånger frågan om hans motiv men han har ingen bättre förklaring än att det varit en inre drift som fått honom att tända på.

Källa: Brandstyrelsen Karlstads stad, kopia av polisens förundersökning.

Är du nyfiken på att läsa mer om Karlstadspyromanen kom till kommunarkivet och se handlingarna med egna ögon.

Sidan publicerad: 2022-12-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?