Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kvinnans plats i Karlstad - ett feriearbetsprojekt

Sommaren 2023 arbetade sex feriearbetare med att forska om personer och platser som haft betydelse för kvinnohistoria i Karlstad. Här presenteras deras arbete.

Karta

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?