Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flickskolan cirka 1915
Anna Ollson

Anna Ollson

Flickskolan 1873-1967

Flickskolan öppnades 1873 och stängde 1967. Text av feriearbetaren Elsa

Observera: Om du besöker sidan via dator och ljudklippet inte startar, titta i hämtade filer på datorn.

När skolan öppnades 1873 gick det bara 76 elever där. Eleverna hade lektioner i allt från sång till engelska. Skolan hade till en början inga bra lokaler och vissa fick ha lektioner i hyrda vanliga bostadsrum i lägenheter. 1874 flyttades skolan till Västra Torggatan 71 så hela skolan kunde vara på en plats. Men lokalerna var inte gjorda för att ha skola i, det var dålig och varm luft och syrefattigt. Det fanns inga pengar till en riktig skola och kvinnors utbildning var något som inte alltid prioriterades. De fick senare ta över gamla lasarettet med en egen gymnastikhall och 29 oktober 1914 invigdes de nya lokalerna. De kunde nu ha ämnen som kemi, fysik, hemkunskap och syslöjd. 1967 var sista terminen för flickskolan innan lokalerna togs över av Tingvallagymnasiet.

Vad utbildade sig eleverna till?

Elevernas yrkesval har förändrats genom skolans tid. Tidigaste nedskrivna yrkesvalen eleverna gjorde var 1916. Av 22 avgångselever valde 17 "hemmet", 4 gick vidare med kurser i huslig ekonomi eller skola. Sista personen valde "andra levnadsbanor". Flera år framåt är det övervägande delen som valde att gå tillbaka till hemmet men när nya yrken introduceras som telefoniyrket och kontorsarbetet ändrades det. År 1945 vänder det helt och hållet. Eftersom fler barn kunde börja på det vi idag kallar förskola behövde inte kvinnorna vara hemma. Av 54 avgångselever valde bara 3 "hemmet" och de övriga valde utbildning. De flesta som valde att plugga vidare började jobba inom sjukvården eller skolan.

Föreståndarinnor

Augusta Meurling, 1873–1875
Sofia Berg, 1876–1887
Julia Malmstedt, 1887–1898
Hildur Renborg, 1898–1913
Anna Danielsson, 1913–1925
Edit Ahrenlöf, 1925–1943
Birgit Sjöberg, 1943–1967

Källor: Karlstads kommun, Kommunarkivet


Sidan publicerad: 2024-02-29

Hittade du det du sökte på sidan?