Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Foto av nybyggda Västerstrandsskolan 1941
Västerstrandsskolan nybyggd, inflyttningsklar höstterminen 1941.

Västerstrandsskolan nybyggd, inflyttningsklar höstterminen 1941.

Vad hände i Karlstad 1939-1942?

När Stadsfullmäktige samlas i december 1942 pågår kriget för fullt. Ordföranden summerar åren 1939-1942 och den utveckling som skett i Karlstad.

Texten är skriven i november 2019.

Detta hade hänt i Karlstad 1939-1942:

Arbetet med västra infartsvägen och med västra bron har slutförts.
Vatten och avloppsledningar till Råtorp.
Västerstrandsskolan – nybyggnad.
Varmbadhuset - om- och tillbyggnad.
Två nya pensionärshem.
Flygplatsen är snart färdigställd.
Markupplåtelse för Folkets Hus och hörsalsbyggnad.
Utredning om stort friluftsbad.
Utredning om vattenförsörjningen.
Start av hemvårdarinneverksamheten.
Minimal arbetslöshet.
Största kommunalskatten i stadens historia men en kommande sänkning med 70 öre.
Ammunitionsfabrik blev förlagd till Zakrisdal.
Femte militärbefälsstaben förlagd i Karlstad.

Nya organ:
Kristidsnämnd, Luftskyddsnämnd, Familjebidragsnämnd, Hyresnämnd, Vedkommitté etc.

Sidan publicerad: 2022-12-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?