Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två vyer över Östra Torggatan vid korsningen Norra Strandgatan 2021 och 1954
Två vyer över Östra Torggatan vid korsningen Norra Strandgatan 2021 och 1954

Två vyer över Östra Torggatan vid korsningen Norra Strandgatan 2021 och 1954

Ett juldekorerat Östra Torggatan

Ibland är det inte lätt att känna igen var ett gammalt fotografi är taget. Mycket har hunnit att förändras genom åren. Men visst är det vackert med juldekorationen över Östra Torggatan både nu och då? Läs mer om var vi hittade fotografiet från 1954.

Bygglovshandlingar i Zakrisdal

I kommunarkivets depå nere i berget i Zakrisdal pågår ett arbete med att ordna en stor mängd ritningar till äldre bygglov. Det är mestadels ritningar av fasader, situationsplaner och olika våningsplan. Men någon gång ibland, även om det är ovanligt, ligger det med ett fotografi över Östra Torggatan, taget från korsningen vid Norra Strandgatan.

På baksidan av fotot står det Kvarteret Gripen No 7, inkom till Byggnadsnämnden i Karlstad den 6/12 1954. Och även om det ser snöfattigt ut så avslöjar juldekorationerna över gatan att det är den tiden på året.

Vy över Östra Torggatan från korsningen Norra Strandgatan 1954
Östra Torggatan från korsningen Norra Strandgatan 1954, klädd i juldekorationer.

Inte godkänd reklamskylt

Det finns också en stämpel på baksidan fotografiet EJ GODKÄND och datumet 4/3 1955 § 107. Byggnadslovet blev alltså inte beviljat och beslutet finns i Byggnadsnämndens protokollsbok för år 1955 under paragraf 107.

Men vad var det egentligen som fick Ej godkänt av Karlstads stads Byggnadsnämnd? I protokollet står att det gäller själva reklamskylten på husgaveln i förgrunden.

Paragraf 107 i Byggnadsnämndens protokoll 1955
Paragraf 107 i Byggnadsnämndens protokoll 1955.

I bilagan till protokollet finns ett brev från ett företag och de förklarar att tavlorna är reklamobjekt för en ny dryck som ska introduceras i Karlstad. Men nej, byggnadsnämnden var tydligen inte imponerade av reklamen för den nya drycken. De tyckte att tavlorna icke tillfredsställde skäliga anspråk på smak och prydlighet och att de kunde bli störande för trafiken.

Tycka vad man tycka vill om reklamen men visst är det en fin ögonblicksbild över en gata i Karlstad 1954? Kan du förresten hitta huvudena på två pojkar som sticker upp på ett oväntat ställe?

Källa: Karlstads stad, Byggnadsnämnden.

Sidan publicerad: 2022-12-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?