Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Inköpskort

Fara för fläskbrist!

Idag ser vi det som självklart att kunna handla de livsmedel vi vill ha, vare sig vi vill laga svensk husmanskost, asiatiskt, libanesiskt eller kanske en lokal specialitet som nävgröt och fläsk. Men om vi blickar tillbaka hundra år var vardagen en annan.

1917 var det kristid i Sverige, resurserna var knappa och folket led hårt. Bristen på vissa livsmedel fick till följd att priserna höjdes drastiskt.

De som hade det bra ställt kunde handla medan de med lägre inkomst fick det väldigt svårt. För att lindra krisen köpte stadens Livsmedelsnämnd in varor som sedan distribuerades med hjälp av inköpskort. Och för vissa varor var bristen så stor att det infördes beslag och ransonering.

Diagram över prishöjning på fläsk mellan åren 1904-1930.

Första världskriget bröt ut 1914 och året efter infördes utförselförbud av kött och fläsk för att kunna tillgodose landets behov. Men i mars 1917 befarade man att det skulle bli fläskbrist framåt sommaren då det var svårt att få tag på foder till djuren.

Livsmedelsnämnden i Karlstad agerade resolut och beslutade att köpa in 15.000 kg baconsaltat fläsk och 5.000 kg färskt fläsk för insaltning.

Protokoll Livmedelsnämnden 1917
Protokoll Livmedelsnämnden 1917.

Källor: Livsmedelsnämnden A1 och F2.
Prisutvecklingstabell SCB.

Sidan publicerad: 2023-05-17

Hittade du det du sökte på sidan?