Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Parkering

Parkering

Här kan du läsa om hur du parkerar med bil, lastbil, buss och motorcykel i Karlstad. Du kan även läsa om ställplatser för husbil och husvagn. I kartan ovan kan du se var de kommunägda parkeringsområdena samt gatuparkeringarna finns. Parkeringshusen i centrum hittar du också på kartan. Det finns även en karta för lediga parkeringsplatser i centrum, i tolv parkeringsanläggningar. Du hittar kartan på karlstad.se/ledigparkering eller i appen Mitt Karlstad.

Var kan du parkera?

Det finns närmare 4 000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. De flesta parkeringsplatserna på gatumark i centrala delen av Karlstad är skyltade kvartersvis. På en del platser saknas målade parkeringsrutor. Då utrymmet på gatumark är begränsat är det viktigt att du försöker parkera så att du inte tar mer plats än du behöver för ditt fordon.

Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkering AB ansvarar över de avgiftsbelagda kommunala parkeringsanläggningarna och parkeringsplatserna. På karlstadsparkering.se hittar du du information om deras verksamhet.

Hitta lediga parkeringsplatser 

För cirka 1700 av parkeringsplatserna i centrum finns det digitala vägvisningsskyltar som visar hur många lediga parkeringar det finns på de olika parkeringsanläggningarna och parkeringshusen. I vår webbkarta kan du live se hur många lediga parkeringsplatser det finns i parkeringsanläggningarna eller så kan du ladda ner appen Mitt Karlstad.

Här hittar du kartan över lediga parkeringsplatser 

I appen SwappAccess kan du, i din smartphone, se hur många lediga parkeringsplatser det finns på de parkeringar som är anslutna till parkeringsledningssystemet på olika parkeringsanläggningar och parkeringshus i centrala Karlstad. Du kan även se hur många parkeringsplatser för rörelsehindrade och laddplatser till elbilar som är lediga. Appen visar inte parkeringsplatser längs gator.

Appen hittar du där du vanligtvis laddar ned appar.

Här kan du se lediga parkeringsplatser och läsa mer om parkeringsledningssystemet

Parkeringskartan

På vår parkeringskarta hittar du alla kommunens parkeringsområden, parkeringshus och gatuparkeringar fördelat i olika zoner. Klickar du på symbolen kan du se mer information och prisuppgifter.

I kartan har vi även markerat ut de parkeringshus och parkeringsområden i centrala Karlstad som drivs av privata aktörer. Hur mycket det kostar att stå vid dessa parkeringar hittar du på deras webbsidor.   

Parkeringshus

I centrala Karlstad finns ett antal parkeringshus som är öppna för allmänheten. Karlstads kommun hyr ett av dessa (Gripen) genom kommunens eget parkeringsbolag, Karlstads Parkerings AB. I övrigt är det privata aktörer som driver och äger parkeringshusen.

I flera av parkeringshusen kan du hyra plats under längre tid. Kontakta gärna respektive aktör för mer information. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Utöver parkeringsplatser i parkeringsanläggningar och parkeringshus finns omkring 70 parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrala Karlstad. För de parkeringsplatser som ligger i centrumkärnan har en tidsbegränsning av 3 timmar införts. Det gäller också vissa parkeringsområden utanför själva centrumkärnan. Detta har gjorts för att öka tillgängligheten eftersom det särskilt i centrum finns många inrättningar som ofta besöks av rörelsehindrade. Du kan även parkera på vanliga gatuparkeringar utan att erlägga avgift. 

Parkeringsplatser för bussar

För parkering av turistbussar finns det upp till ett 30-tal platser på kommunal mark varav ca 15 i centrala Karlstad.

Här kan du se var man parkerar en turistbuss i Karlstad

Parkering och ställplatser för husbil

Det finns flera parkeringsplatser och några ställplatser för husbilar i Karlstad. 

Här kan du läsa mer om parkeringsplatser och ställplatser för husbilar

På visit Karlstads webb finns mer information om ställplatser och campingplatser i Karlstadsregionen.

Här kommer du till visitkarlstad.se

Parkering av husvagnar

För husvagnar finns inga reserverade platser utan du får använda dig av vanliga parkeringsplatser. Tar du upp mer än en ruta på en plats där du måste betala avgift, ska du betala för det antalet rutor du tar upp. Om du alltså parkerar på två rutor så måste du köpa två parkeringsbiljetter.

Parkering av lastbil

Lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 ton får parkera högst 2 timmar på gator inom tätbebyggt område. Undantaget gäller buss i beställningstrafik som får parkera på gatan under natten, mellan klockan 18.00 och klockan 09.00. Detta regleras i våra allmänna lokala trafikregler och gäller om inget anges på platsen.

Parkering av motorcykel och moped

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Detsamma gäller EU-moped med registreringsskylt. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska avgift erläggas. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Man riskerar då felparkeringsanmärkning. Det finns två avgiftsfria parkeringsplatser för MC och moped i Karlstad, på Herrgårdsgatan och Norra Strandgatan.

Vill du parkera ditt fordon längre än 24 timmar?

Du får normalt parkera under 24 timmar på gatumark i Karlstads kommun om inte vägmärke anger annat. Det finns ett antal platser där kommunen tillåter längre parkering. På följande platser är det tillåtet att stå parkerad upp till sju dygn i sträck.

  • Parkeringsområdet vid Kanikenäsgatan, Herrhagen. 
  • Parkeringsområdet vid Kvarnbergsgatan 52, Kvarnberget.
  • Parkeringsområde vid Kroppkärrssjön.

Karlstads kommuns eget parkeringsbolag, Karlstads Parkerings AB, även kallat ParkAB, har ett stort antal parkeringsplatser. På de flesta av dessa platser går det att parkera sju dygn i sträck mot avgift. Det finns även parkeringsområden som drivs av privata aktörer.

Hyra parkeringsplats mot månadsavgift

Du kan som privatperson hyra parkeringsplats av Karlstads Parkerings AB. Läs mer på deras webbplats om var det finns parkering att hyra.

Frågor?

Kontaktcenter

Har du frågor som gäller parkering eller parkeringsövervakning kontaktar du oss på telefon 054-540 00 00.

Tillfällig dispens

Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd från de gällande parkeringsbestämmelserna kan du ansöka via vår e-tjänst.

Här ansöker du om tillfälligt parkeringstillstånd via e-tjänst

Ansökan har en handläggningstid på 1-2 arbetsdagar

Karlstads Parkerings AB (ParkAB)

Har du frågor till Karlstads parkering AB så får du gärna höra av dig till vårt Kontaktcenter 054-540 00 00.

Uppdaterad den