Ungdomsbyrån

Drömpengar

Nu har du som bor i Karlstad och går i årskurs 7 eller uppåt möjlighet att söka pengar för att genomföra ett projekt, aktivitet eller event. Du kanske vill fixa ett LAN, starta upp en dansgrupp eller hitta på andra roliga aktiviteter för unga?

Till vad kan jag söka pengar?

Du/ni  kan söka pengar för att kunna genomföra aktiviteter på någon av våra öppna ungdomsverksamheter/mötesplatser. Pengarna kan till exempel gå till hyra av lokal och transport, inköp av material och marknadsföring för att kunna genomföra projektet. Ditt/ert projekt ska bygga på ungdomars egna initiativ och genomföras av er.

Vem kan ansöka?

Drömpengarna är i första hand avsedda för dig som är 13-15 år, men kan i vissa fall sökas av äldre om aktiviteten även riktar sig till yngre tonåringar. I övriga fall kan vi hjälpa er med kontakt att söka Ungdomspengar från UNO.

Hur ansöker jag?

Du kan ringa 054-540 23 77 eller mejla oss på ungdomsbyran@karlstad.se och berätta om din idé och hur vi når dig, så gör vi upp en tid när vi ses och fikar och gör ansökan tillsammans.

Du kan också fylla i och skicka in ansökan direkt här på webben

När får jag svar?

Att göra ansökan på Ungdomsbyrån är supersmidigt och vi kan självklart hjälpa dig att fylla i den. Det tar inte lång tid och du får svar direkt. Mejlar du istället ansökan, kan det ta några dagar.

Checklista för att få ansökan beviljad

 • Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är en förutsättning för att söka pengar.
 • Att er aktivitet är öppen och riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större chans att er ansökan blir beviljad.
 • Om projektet riktas till en specifik grupp bör ni tydligt motivera varför.
 • Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
 • Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något positivt.
 • Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
 • Pengarna kan inte gå till gage vid spelningar.
 • Vi prioriterar inte samma personer/grupp som söker för samma projekt igen.
 • Du kan inte ansöka om nya pengar om du inte lämnat in redovisning av projekt.
 • Du kan inte få pengar från både UNO och ungdomsbyrån för samma projekt.
 • Projektet ska naturligtvis vara drogfritt.

Efter projektets slut

Efter genomfört projekt vill vi ha en kort skriftlig redogörelse av hur projektet har gått. Redovisningen kan du med fördel göra direkt här på webben i vår e-tjänst.

 

Uppdaterad den