Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev mixar drinkar bakom en bardisk.
Ungdomar fritidsgård

Ungdomar fritidsgård

Fritidsgårdar i Karlstad

Det finns sex fritidsgårdar i Karlstads kommun: Tolvmansgatan, Kronoparken, Molkom, Sjösala, Väse och Västra mötesplatsen. Det kostar inget att besöka våra fritidsgårdar.

Fritidsgårdar

Kronoparkens fritidsgård hittar du på Kronoteket, Signalhornsgatan 17. Vi är en fritidsgård för dig som går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Måndag kl.13.00-21.00
Tisdag kl.13.00-21.00
Onsdag kl.13.00-21.00
Torsdag kl.1300-21.00
Fredag kl. 15.00-23.00
Lördag kl.15.00-23.00

Öppet för Årskurs 6 till 19:00

Besöksadress och Kontakt

Kronoteket, Signalhornsgatan 17, kronoparken.fritidsgard@karlstad.se, 054 - 540 25 03

Utbud

 • Café
 • Biorum
 • Spel och skapande
 • Replokal
 • Studio
 • Rörelserum
 • Scen
 • Verksamhetskök
 • Biljardbord

Följ oss

Molkoms Fritidsgård ligger i anslutning till Nyeds skola i centrala Molkom. Fritidsgården är öppen för dig som går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Måndag - Torsdag 14 - 21
Fredag 14 - 23
Lördag 15 -23

Besöksadress och Kontakt

Skolgatan 3, molkom.fritidsard@karlstad.se, 054 -540 25 07

Utbud

 • Café
 • Spel och skapande
 • Replokal
 • Gym
 • Verksamhetskök
 • Biljardbord

Följ oss

Sjösala fritidsgård ligger i centrala Vålberg. Fritidsgården är öppen för dig som går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Måndag-Torsdag 14 - 21
Fredag-Lördag 15 - 23

Besöksadress och Kontakt

Långgatan 57, sjosala.fritidsgard@karlstad.se, 054 -540 24 95

Utbud

 • Café
 • Spel och skapande
 • Verksamhetskök
 • Biljardbord

Följ oss

Tolvmansgatans fritidsgård ligger på Hagaborg i centrala Karlstad. Fritidsgården är öppen för dig som går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Måndag-Torsdag 15 - 21
Fredag-Lördag 15 - 23

Besöksadress och Kontakt

Tolvmansgatan 2, tolvmansgatan.fritidsgard@karlstad.se, 054 - 540 24 93

Utbud

 • Café
 • Gamingrum
 • Spel och skapande
 • Replokal
 • Studio
 • Rörelserum
 • Verksamhetskök
 • Scen
 • Biljardbord

Följ oss

Väse fritidsgård ligger i Väse kultur- och fritidscenter. Fritidsgården är öppen för dig går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Jämna veckor
Tisdag, torsdag och fredag 16.00 - 20.30
Ojämna veckor
Tisdag och torsdag 16.00 - 20.30

Besöksadress och Kontakt

Guståsgatan 6 B. vase.fritidsgard@karlstad.se, 054 - 540 25 09

Utbud

 • Café
 • Spel och skapande
 • Grupprum
 • Verksamhetskök
 • Biljardbord

Följ oss

Jobba på fritidsgården

Föreningen Rävlyan driver fritidsgården i samarbete med Karlstads kommun och föräldrar i Väse. Vi behöver din hjälp, ung som gammal, för att kunna hålla gården öppen. Det du behöver göra när du är på fritidsgården är att finnas till, serva ungdomarna med biljardköer, pingisrack och sälja fika. Anmäl dig genom att ringa eller titta in på fritidsgården.

Västra mötesplatsen är ett tryggt ställe med möjligheter. Ungdomsverksamheten är till för dig som går i årskurs sju och upp till och med 19 år.

Öppettider

Måndag-Torsdag 15 - 21
Fredag-Lördag 15 - 23

Besöksadress och Kontakt

Petersbergsgatan 21, vastra.motesplatsen@karlstad.se, 054 - 540 24 97

Utbud

 • Café
 • Spel och skapande
 • Studio
 • Rörelserum
 • Konferensrum
 • Samtalsrum
 • Verksamhetskök

Följ oss

Sidan publicerad: 2023-03-03

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?