Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Särskilt farliga kemikalier

Säljer eller använder du särskilt farliga kemikalier kan du behöva tillstånd för det.

För att inte livsfarliga och särskilt farliga kemiska produkter ska hamna i orätta händer behöver du ett tillstånd för försäljning och privat bruk. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är särskilt farliga kemikalier?

Blymönja och metanol är exempel på produkter som anses vara mycket farliga och som du kan behöva tillstånd för. Det krävs exempelvis tillstånd för att få sälja produkter med minst 20 procent metanol, men det krävs inte tillstånd att få inneha dessa produkter för privat bruk. Även starkt frätande kemikalier, som starka syror och baser, kräver tillstånd för att få säljas. Propplösare som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid är undantagna.

Mer information

Kemikalieinspektionen har mer information om särskilt farliga kemikalier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida