Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland är en ideell länsövergripande organisation som arbetar i samarbete med Karlstads kommun för att förbättra Karlstadsbors hälsa inom folkhälsoområdet levnadsvanor mat och motion.

Förändra dina matvanor och motionsvanor

Friskvården i Värmlands arbete ska främja värmlänningarnas hälsa genom att stödja motivationen till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. De vänder sig främst till de personer som behöver extra stöd för att förbättra sina levnadsvanor och därmed bidra till att utjämna hälsoskillnaderna i länet.

Du kan själv ta kontakt med en hälsokonsulent eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till motionsgrupper, hälsokurser eller konditionstest.

Tryck på knappen för att läsa mer om Friskvården i Värmland.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida