Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Parkeringstillstånd för kommunstöd

För att kommunen ska kunna genomföra stödjande aktiviteter utan parkeringsproblem har ett gemensamt parkeringstillstånd tagits fram med bostadsaktörer som har avgiftsbelagd besöksparkering.

Ett gemensamt parkeringstillstånd för flera bostadsaktörer

Kommunen arbetar dygnet runt med hemtjänst, hälso- och sjukvård, boendestöd, bistånd, missbruksproblem, beroenden, psykisk ohälsa och familjeproblematik där insatser behöver ske hemma hos den boende. För att kommunen ska kunna genomföra dessa stödjande aktiviteter utan parkeringsproblem i bostadsområdena inom Karlstads kommun har ett samarbetsavtal tagits fram med ett gemensamt parkeringstillstånd för bostadsaktörer som har avgiftsbelagd besöksparkering.

Följande bostadsaktörer i kommunen har tecknat överenskommelsen

 • Fastighets AB LE Lundberg
 • Karlstads Bostads AB
 • Stiftelsen Karlstadshus
 • Willhem Karlstad AB
 • Kasernhöjden Fastighets AB
 • Brf Kasernhöjden 13
 • HSB Brf Våxnäs, Karmgatan 59-115
 • HSB Brf Rud: Fadderortsgatan 2-8 samt 1-39, Horsensgatan 2-46 samt 50-80 och Mossgatan 165-223
 • Vågmästarens samfällighetsförening, Strandvägen 1-31
 • HSB Brf Stocken: Hagalundsvägen 36A-D, 38A-C. Stenhagsgatan 4A-C, 6A-D, 8A-e samt 10A-D
 • HSB Brf Bjälken: Sydvärnsgatan 3, Sydvärnsgatan 1 A, B samt 5 A, B.

Omfattning

Parkeringstillståndet gäller parkering på utfärdarens samtliga avgiftsbelagda besöksparkeringar med följande villkor:

 1. Mottagarna av parkeringstillståndet är kommunens stödjande verksamheter som i sitt uppdrag behöver besöka boende i deras hem.

 2. Parkeringstillståndet gäller för kommunens tjänstebilar under deras användningstid i verksamheterna. Ägandet framgår av registreringsnumret på parkeringstillstånden.

 3. Eftersom ordinarie tjänstebilar är på service eller reparation ibland gäller parkeringstillståndet även för bilfirmors lånebilar och hyrbilar. Det står då ”Tillfällig lånebil” på parkeringstillståndet i stället för registreringsnumret.

 4. Uppställningen av en bil på samma parkeringsplats är max två (2) timmar.

 5. Endast parkeringar avsedda för besökare får användas. Det är inte fri parkering i området. Parkering på grönytor inom parkeringsförbudsområde får inte ske. Om någon felparkerar utfärdas en kontrollavgift enligt gängse praxis.

 6. Kommunen tar fram utfärdarens parkeringstillstånd med den information som behövs och står för alla kostnader förknippat med korthanteringen.

 7. Utfärdaren av parkeringstillståndet ansvarar för att informera avtalad parkeringsövervakare om detta avtal och om så önskas vilka fordon som omfattas.

Sidan uppdaterad: 2023-12-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida