Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Checklista för hållbara evenemang

Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart som möjligt. Här hittar du en checklista med tips om olika insatser som du kan göra innan, under och efter ditt evenemang för att göra det mer hållbart.

Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart som möjligt. Här hittar du en checklista med tips om olika insatser som du kan göra innan, under och efter ditt evenemang för att göra det mer hållbart.

Det viktigaste är att lägga sig på den nivå som faktiskt är genomförbar och öppna ögonen för små enkla förändringar som kan göra stor skillnad. Att skapa hållbara evenemang behöver inte vara svårt och komplicerat och kan hjälpa till i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Planering och kommunikation

Miljöbra

 • Vi tänker hållbart och klimatsmart i hela planeringen.
 • Vi arbetar för att minska våra klimatutsläpp (ton CO2) genom minskad energianvändning, avfall, vattenanvändning och transporter.
 • Vi ställer hållbarhetskrav på leverantörer, exempelvis matförsäljare. Se nedan under inköp och försäljning.
 • Vi tar hänsyn till närmiljön och grannar vad gäller ljudvolym, tider samt placering av evenemanget.
 • Vi har en plan för inkludering, jämställdhet* och tillgänglighetsanpassning samt kommunicerar detta till allmänheten. Till exempel genom bildkommunikation (variation gällande kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation).
 • Vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete till besökare och allmänheten både före, under och efter evenemanget.
 • Vi prioriterar digital kommunikation i stället för trycksaker.

Miljökämpe

 • Vi skapar en hållbarhetspolicy och använder den som kravställare vid inköp och avtal med sponsorer, leverantörer och samarbetspartners. Vi kommunicerar ut policyn till intresserade och berörda.
 • Vi engagerar och samverkar med berörda aktörer och sätter hållbarhetsmål för evenemanget. Målen bör vara mätbara för att kunna utvärderas och kommuniceras.
 • Vi samarbetar med hotell som är hållbarhetscertifierade och är lokaliserade nära evenemangsområdet.
 • Vi miljömärker eller miljödiplomerar evenemanget.
 • Vi använder ”nudging” för att knuffa i riktning mot mer hållbara val, till exempel lyfta fram de hållbara alternativen vid bokning samt val av mat och dryck.
 • Eventuella trycksaker som används i samband med evenemanget, till exempel affischer, program och biljetter, tas fram på miljömärkt material exempelvis Svanen eller EU Ecolabel.

*Information och tips om hur evenemang kan göras inkluderande och jämställda finns här:

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=399/16-inkludering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://hallbaraidrottsevenemang.se/?mgi_31=403/19-jamstalldhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inköp och försäljning

Miljöbra

 • Vi minimerar inköp, återanvänder och återvinner så mycket som möjligt.
 • Vi lånar, hyr eller köper utrustning second hand när det är möjligt. Vi för också diskussion om produkter eller kläder verkligen behövs.
 • Vi strävar efter att undvika materiella gåvor som till exempel Giveaways och presenter. Vi ger hellre till exempel virtuella priser, presentkort på upplevelser eller tjänster. Alternativt skänker vi något ätbart, som är etiskt och ekologiskt märkt.
 • Vi undviker produkter med årtal för att möjliggöra återanvändning. Till exempel medaljer och kläder.
 • Vi återanvänder eller skänker överblivna produkter eller kläder som inte längre behövs.
 • Vi väljer lokala leverantörer så långt det är möjligt.
 • Vi strävar efter att göra vårt evenemang så plastfritt, engångsfritt och förpackningsfritt som möjligt.
 • Vi väljer miljömärkta produkter och tjänster för disk-, hygien, tvätt- och rengöringsprodukter, hotell, städtjänster.

Miljökämpe

 • När vi skriver avtal med våra leverantörer ställer vi krav på att få lämna tillbaka det som blir över.
 • Vid behov av nyproducerade kläder väljer vi kläder som är tillverkade av förnybart material eller miljö- och hållbarhetsmärkta plagg som ställer hållbarhetskrav på hela leverantörskedjan (material, arbetsvillkor, transporter). Exempel på bra miljömärkning är GOTS. Här kan du läsa mer om GOTS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi väljer bort plagg som är antibakteriella (silverjoner), impregnerade (högfluorerade ämnen) samt kläder tillverkade av polyester och akryl av mikroplastskäl.

Mat och dryck

Miljöbra

 • Vi ställer krav på och efterfrågar att försäljare av mat och dryck på evenemangsområdet, i så stor utsträckning som möjligt, erbjuder ekologiska och KRAV-märkta produkter. Gärna dubbelmärkta med Fairtrade för varor som exempelvis kaffe, te och frukt.
 • Vi väljer där det är möjligt etiskt märkta och ekologiska produkter för serveringar till exempelvis artister, föreläsare och personal.
 • Vi ställer krav på att försäljare av mat erbjuder vegetariska och veganska alternativ samt där det är möjligt väljer varor som är lokalt producerade och efter säsong.
 • Vi försöker minimera matsvinn.
 • Vi har en plan för hur överbliven mat ska tas om hand, exempelvis genom att donera den. För att säkerställa att maten verkligen tas om hand planerar vi i förväg vart den ska skänkas.

Miljökämpe

 • Vi kommunicerar vad vi serverar (ev. ekologisk, etisk certifiering) och var maten kommer ifrån, till exempel svenskt eller närproducerat.
 • Vi underlättar för och premierar möjligheten till att ta med egna matlådor/bestick/egen mugg till matserveringar.
 • Vi undviker flaskvatten, till exempel genom att Kranmärka vårt evenemang. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi minskar matsvinnet genom att anpassad storlek på tallrikar och portioner

Transporter och energi

Miljöbra

 • Vi undviker onödiga transporter, exempelvis genom att ha resfria möten (webbmöten med mera). Går det att delta i planering samt på evenemanget digitalt genom bra inspelningsteknik så sparar vi på resor och kan få fler besökare.
 • Vi marknadsför i program samt webb hur besökare kan ta sig till evenemanget i ordningen 1. Gå, 2. Cykel, 3. Kollektivtrafik (tåg/buss), 4. Bil (uppmana till samåkning).
 • Vi ordnar med bra och trygga cykelparkeringsmöjligheter nära evenemangsområdet.
 • Vi anlitar lokala producenter och företag i så stor utsträckning som möjligt för att minimera transporterna.
 • Vi använder i första hand utrustning med bra energiklassning.

Miljökämpe

 • Vi samverkar med kollektivtrafiken så att evenemangets start- och sluttider anpassas efter kollektivtrafik, som helst ska gå ända fram till eventplatsen. Kollektivtrafiken i Värmland sköts av Värmlandstrafik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi väljer fordon om möjligt, som drivs med el eller förnybart bränsle.
 • Vi samverkar i tidigt skede med hotell för besökare så att det finns hållbara transportlösningar till och från evenemanget.
 • Vi använder el som är producerad av sol eller vind och är certifierad när det är möjligt.
 • Vi använder energieffektiv LED-belysning på alla ställen där det är möjligt.

Återvinning och nedskräpning

Miljöbra

 • Vi anpassar återvinningen efter typ av avfall och mängd som förväntas.
 • Vi sorterar allt avfall och alla förpackningar, inklusive matavfall, genom att se till att det är lätt att göra rätt. Detta gäller för publik, artister, tävlande såväl som funktionärer och försäljare.
 • Vi informerar och har tydlig skyltning om var och hur avfall ska sorteras. Använd gärna Karlstads kommuns återvinnings-app Kasta Rätt.
 • Vi städar ofta för att undvika nedskräpning och ser till att det hålls rent och städat vid återvinningsstationerna.
 • Vi har återvinningsstationer där burkar och flaskor kan pantas.
 • Vi använder inte konfetti eller ballonger. Såpbubblor, blommor och blad är bättre alternativ.
 • Vi ser till att eventplatsen är städad och återställd efteråt.

Miljökämpe

 • Vi har funktionärer som har fått utbildning om återvinning och som finns tillgängliga vid återvinningsstationer.
 • Vi ser till att det alltid finns papperskorgar, gärna med återvinningsmöjlighet, även vid gångvägar till evenemangsområdet.
 • Vi ser till att hämtning av avfall sker regelbundet. Vi har dialog om tömningsfrekvensen med Karlstads Energi AB.

För mer inspiration, se Riksidrottsförbundets guide kring hållbara idrottsevenemang:
https://hallbaraidrottsevenemang.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida