Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontakta oss på Visit Karlstad Möten

Visit Karlstad Möten kan neutralt och kostnadsfritt stötta dig som vill arrangera ett möte i Karlstad. Hos oss får du en enkel väg in till mötesstaden Karlstad.

{"X":0.0025,"Y":0.0,"Width":0.655,"Height":1.0}

Visit Karlstad Möten har som uppdrag att arbeta strategiskt med destinationsutveckling genom nationella och internationella möten för att i ett långsiktigt perspektiv stärka destinationens varumärke och tillväxt. En stor del handlar om att finna, stimulera och stödja personer eller organisationer som kan, vill och vågar åta sig värdskapet för ett kommande möte eller event.

Visit Karlstad Möten kan utifrån ditt syfte och tema för mötet matcha dina behov med passande kontakter genom ett stort kontaktnät. Vi kan vara en länk mellan lokala företag, akademin, organisationer och offentlighet. Vi kommer gärna med idéer och förslag, ger tips och professionell hjälp.

Vi erbjuder flera verktyg kostnadsfritt

  • Bild- och filmbank, presentationsmaterial om Karlstad.
  • Hjälp att producera ansökan till värdskap av möten.
  • Preliminärbokning av logi, möteslokaler, restauranger, aktiviteter, underhållning och liknande.
  • Visningsresor i samband med ansökan av möten.
  • Idéer och förslag för att skapa ett hållbart möte som ger ett gott avtryck och värde – före, under och efter mötet.
  • Förslag på sociala aktiviteter och studiebesök.
  • Förslag på hur ni kan förlänga vistelsen i Värmland, aktiviteter och besöksmål.


Kontakta oss så hjälper vi dig:

Anna-Maria Jäger, projektledare möten
Kontaktperson för Karlstad Convention Bureau
Telefon: 054-540 53 92
E-post: anna-maria.jager@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida