Invandring och integration

Samverkan med trossamfund

Genom att samverka vill vi öka förståelsen för varandra och därigenom kunna leva tillsammans i harmoni i ett mångkulturellt samhälle. Vi vill öka inkluderingen och integrationen i Karlstad.

Karlstads kommun har tillsammans med Region Värmland och lokalpolisområde Karlstad inlett ett samarbete med trossamfunden i Karlstad. Här finns representanter med från olika religioner, kulturer och nationaliteter. Arbetet startade upp under våren 2018.

Sex prioriterade områden

Vi har identifierat sex områden vi samverkar kring:

  • Alla barn känner sig trygga och har möjlighet att klara skolan.
  • Alla barn kan vara med på fritidsaktiveter.
  • Friheten att röra sig fritt på Karlstads gator utan oro för diskriminering och övergrepp.
  • Rätten att fritt välja partner/livsstil.
  • Dialog för ökad kunskap förståelse och tolerans. Mötesplatser.
  • Alla har rätt till en likvärdig sjukvård och hantering i kris.

Genom att göra bra saker tillsammans hoppas vi kunna göra ett bra Karlstad ännu lite bättre.

Dialog

Att fika bullar och baklava kan vara ett enkelt sätt att mötas och få prata med varandra om allt mellan himmel och jord. Att följa med en religionsbuss till kyrkor, moskéer och tempel kan vara ett annat sätt att få lära sig mer om olika religioner.

Komplexa frågor

Genom att ta fram ett förväntansdokument till stöd för lärare kan vi mötas i hur vi hanterar vardagliga saker som firande av religiösa högtider eller om man till exempel inte känner sig bekväm att byta om tillsammans med andra efter gymnastiken.

Att ha möjlighet att fritt välja partner och livsstil samt få möjlighet att delta i fritidsaktiviteter är andra viktiga frågor vi arbetar med.

Det är av stor betydelse för människor som är svårt sjuka eller nära döden att få möta situationen på ett sätt som man känner sig trygg och van vid på ett språk man kan. Att träffa en präst, imam eller munk från sin egen religion kan också vara viktigt.

Uppdaterad den