Nyanländ i Karlstad

Arbete och ekonomi

Bilden föreställer två parkarbetare i arbete.

Du som är asylsökande har möjlighet att arbeta i Sverige under asyltiden. För att få göra det måste du ha fått ett bevis om att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker om det och om vilka regler som gäller för arbete under asyltiden. Informationen finns både i text och som film på olika språk.

Länk till Migrationsverkets hemsida med information om arbete för asylsökande

På Migrationsverkets hemsida kan du få mer information om vilka regler som gäller om du vill jobba under tiden som du är asylsökande och om du vill ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Länk till Migrationsverkets hemsida om information om att söka arbetstillstånd i Sverige

Om du nyligen har beviljats uppehållstillstånd så är det hos Arbetsförmedlingen du ska ansöka om att få börja i etableringsprogrammet. Om du börjar i etableringsprogrammet kommer du ha rätt till etableringsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att söka jobb.

Länk till Arbetsförmedlingens hemsida

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

Om man har uppehållstillstånd och har blivit kommunplacerad i Karlstad så har man samma rättigheter och skyldighet som alla kommunens innevånare.

Om du inte har någon inkomst kan du ansöka om ekonomiskt bistånd via Karlstads kommun. Det finns många regler kring detta och SU ska bland annat göra allt du kan för att själv lösa din försörjning och mycket annat. Regler kring detta kan du läsa mer om på Socialtjänstens sidor här på vår webb. Där finns även information om vilken annan hjälp du kan få i ekonomiska frågor.

Länk till sida med information om ekonomiskt bistånd.

Uppdaterad den